Persistence

Do it.

Navigate

Find your route and stick to it.

Zoom Out

Gain perspective by zooming out.

Wednesday, February 29

Dagens Trål = dagens handel

Ja då swingar jag ASSA och Tele2 idag igen, det ser bra ut. Visst man kan ju säga att Scania och Volvo hade varit en bättre affär, men man kan ju inte bara glo i backspegeln heller ! Man måste agera också !


OMX30 Medelvärdeskors vid pilen , vi väntar tålmodigt på en dipp, sedan svingar vi yxan.


IN på ASSA med kort stop loss


IN på Tele2 med ännu kortare stop loss
 Tele2 har varit erratic idag.
Nu skiter vi i detta och tar kväll skall ut och springa i 8:an i Delsjön. Jag gör som min mentor springer fel håll så jag får chans att heja på alla tjejer...

Dagens låt:
Sara Bareilles ! King of anything
hålltid 29 feb delmål 2 och 3 check !

USA bättre än väntat.
----
29-feb-2012


STOCKHOLM (Direkt) USA:s bruttonationalprodukt, BNP, ökade med 3,0 procent i beräknad årstakt under fjärde kvartalet.

Det visar den andra beräkningen av utvecklingen från det amerikanska handelsdepartementet. Enligt det första estimatet ökade BNP med 2,8 procent.

Enligt Bloomberg News prognosenkät väntade sig analytiker att BNP skulle ha ökat med 2,8 procent under det fjärde kvartalet.

----

Lägre räntor spär på börsen !!

----

DJ Three-Month Euribor Falls To 0.983%


29-feb-2012

LONDON (Dow Jones)--The cost of borrowing euros for three months in the European interbank market fell Wednesday.The three-month euro Interbank Offered Rate, also known as Euribor--the rate at which interbank term deposits within the monetary union are offered--was fixed at 0.983%, down from 0.991% Tuesday.The spread between the three-month Euribor and the three-month euro overnight index average rate narrowed to 63.1 basis points from 63.9 basis points Tuesday.Euribor is tracked more widely than the London Interbank Offered Rate and is used to benchmark a wider range of assets.-By Tommy Stubbington, Dow Jones Newswires; +44-20-7842-9268; tommy.stubbington@dowjones.com(END) Dow Jones Newswires----

EKONOMI: SVAGT 4 KV LÄR INTE PÅVERKA RB SÅ MYCKET - ANALYTIKER


29-feb-2012

STOCKHOLM (Direkt) BNP-utvecklingen under det fjärde kvartalet kom in betydligt svagare än väntat, men det är osäkert om detta får någon större påverkan på Riksbanken. Dels kan BNP-utfallet mycket väl komma att revideras upp senare, dels förefaller det finns en ovilja hos Riksbankens majoritet mot att sänka räntan ytterligare och dels förefaller det första kvartalet bli betydligt bättre.

Det säger analytiker till Nyhetsbyrån Direkt efter BNP-statistiken för det fjärde kvartalet, som kom in klart svagare än väntat.

BNP ökade 1,1 procent jämfört med fjärde kvartalet kvartal 2010 och sjönk 1,1 procent från det tredje kvartalet. Enligt SME Direkts prognosenkät väntades BNP stiga med 2,6 procent jämfört med fjärde kvartalet 2010 och sjunka med 0,7 procent jämfört med föregående kvartal.

"Det är relativt svaga siffror. Tittar man på komponenterna är de, med undantag för konsumtionen, svagare än väntat. Man kan notera att exempelvis lagren är upp, det tror jag är en ofrivillig lageruppbyggnad, så siffrorna kunde ha blivit mycket sämre. Samtidigt reviderar man ned kvartalen innan, det är ett svagare datautfall för 2011 som sätter en lägre ingångsnivå för 2012", säger Michael Boström, analyschef på Danske Bank.

Han räknar med att detta gör att Riksbanken måste sänka sin BNP-prognos för 2012, på 0,7 procent, med åtminstone 0,5 procentenheter.

"Det är en rätt signifikant avvikelse från deras prognos, men man får se vad det gör av det. Jag får inte intryck av att de letar skäl att sänka räntan om man läser protokollet (som släpptes samtidigt med BNP)", säger Michael Boström.

Han säger att bortsett från Lars EO Svensson och Karolina Ekholm verkar Riksbankens direktion ha en rätt stor motvilja mot att sänka reporäntan ytterligare.

"Resursutnyttjandet är rätt mycket lägre än deras prognos och något får man väl anta att det betyder. Det ska sedan vägas mot eventuella tecken på att det ser lite bättre ut i en del korttidsindikatorer. Det känns om det är ganska 50-50 inför aprilmötet", säger Michael Boström.

Knut Hallberg, analytiker på Swedbank, konstaterar också att BNP var klart svagare än väntat.

"Framför allt är det nettoexporten som blev en större besvikelse än befarat. Svensk ekonomi är väldigt känslig för nettoexporten, så det slår igenom ganska hårt", säger han.

Han tillägger att även lager och investeringar kom in svagare än vad Swedbank räknat med medan hushållens konsumtion såg bättre ut.

Knut Hallberg noterar att det alltså blev en väldigt svag avslutning på 2011 och att Riksbanken nu har att ta med sig att det finns mer lediga resurser i ekonomin i slutet av 2011 än de räknat med.

"Å andra sidan har vi fått indikationer på att det första kvartalet har inletts starkare, så det är svårt att säga att det finns någon entydig penningpolitisk effekt. Det kommer allt fler tecken på att nettoexporten repar sig under det första kvartalet, så det kan visa sig att det blev en tillfällig tillväxtsvacka. Just nu pekar indikatorerna mot det", säger Knut Hallberg.

Sven-Arne Svensson, chefekonom på Erik Penser Bankaktiebolag, konstaterar att det fjärde kvartalet blev närmast sensationellt svagt. Det var framför allt fasta investeringar och lager som gav ett lägre bidrag än han räknat med.

"Nettoexporten var ungefär som väntat, vi visste att den skulle vara svag", säger han.

Sven-Arne Svensson räknar dock med att BNP-utfallet så småningom kommer att revideras upp. Han jämför bland annat med det tredje kvartalet, där den initialt rapporterade mycket starka BNP-tillväxten i kvartalstakt nu har reviderats ned rätt kraftigt och säger att något liknande så småningom lär ske för det fjärde kvartalet, fast i andra riktningen.

"Det är nästan brukligt att det sker ganska omfattande revideringar", säger han.

Han tror därför att Riksbanken inte kommer att påverkas direkt av BNP-utfallet eftersom de vet hur pass osäker statistiken är.

"Jag tror att Riksbanken tar siffrorna med en liten nypa salt, att tillväxten skulle dämpas ganska påtagligt var alla överens om. Jag tror att man bedömer att det är så väldigt stor osäkerhet i siffrorna och de hade dessutom också en nedgång i sina beräkningar", säger han.

Sven-Arne Svensson påpekar också att mycket tyder på att BNP-tillväxten tar fart igen under det första kvartalet, bland annat utfallsdata för handelsbalansen liksom barometrar och inköpschefsindex.

Johan Bahlenberg +46 8 5191 7935

Nyhetsbyrån Direkt

hålltider 29 februari delmål 1 check !

OK vi satte delmål 1 bra jobbat svärjääääÄ

Nytt från SCB idag


Lägre arbetslöshet under 2011

Under 2011 var i genomsnitt 4 642 000 sysselsatta vilket är en ökning med 96 000 personer jämfört med 2010. Antalet arbetslösa minskade med 38 000 till 378 000 personer. Arbetslösheten var därmed 7,5 procent av arbetskraften vilket är en minskning med 0,9 procentenheter jämfört med 2010. Antalet arbetade timmar ökade med 2,1 procent till 143,9 miljoner per vecka.---
0931
STOCKHOLM (Direkt) Hushållens konsumtionsutgifter, inklusive ideella organisationer, steg 0,7 procent under fjärde kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år.


----------

Knäcker vi motståndsnivån på 135,30 för Tele 2 har vi fri lejd för fortsatt uppg mot 139:- tekniskt inget tak !

Knäcker vi 200,55 för ASSA har vi fri lejd till 201,86 !

-------
hålltider 29 Februari

Idag har vi följande schema, troligt scenario, uppgång vilket är bra då jag swingat i Tele2 och ASSA :


29-feb-2012


0729 GMT [Dow Jones] Nordic markets are expected to open slightly higher Wednesday, with IG Markets calling the OMXS30 up 0.2% at around 1104, after mixed economic data left US equity markets with modest gains Tuesday.

 "The US recovery is a key support factor to the market--and will likely remain so going into 2Q," says Danske Bank.

 "The main event today is the ECB's second three-year LTRO, which will likely guide the markets,"
 Danske adds. "It is uncertain how much will be taken on the auction...we expect a result of EUR300B-EUR600B."

Swedish GDP figures are released at 0830 GMT, euro-zone inflation at 1000 GMT, the ECB LTRO allotment at 1015 GMT,

US personal consumption at 1330 GMT, Chicago PMI at 1500 GMT and the Fed's Beige Book is at 1900 GMT. OMXS30 closed Tuesday at 1102.17, OMXN40 at 1026.75 and OBX at 398.20.(dominic.chopping@dowjones.com)

Contact us in London. +44-20-7842-9464

Markettalk.eu@dowjones.com

(END) Dow Jones Newswires

February 29, 2012 02:29 ET (07:29 GMT)

Tuesday, February 28

Silver och koppar

Jag gick kort i silvret men har nu vänt, är lång i koppar och silver. devis pga av att det kommande stimulanspaketet.
Som Linnea Lindström på Handelsbanken Commodity Sales skriver:


”Don´t fight the Fed” (eller andra centralbanker)


Koppar kontra billiga pengarAtt inte gå emot den amerikanska centralbanken är en gammal devis som vi nu översätter till den europeiska centralbanken. Mer stimulans betyder mer pengar som jagar samma tillgångar. På råvarumarknaden kommer det att speciellt gynna de råvaror som är mycket finansiellt handlade. Olja är världens största råvara men koppar är det man ska satsa på nu.

Den 29 februari kl 11:15 kommer ECB med en andra 3-års repa. Den första repan i december hade en imponerande storlek, 489 mdr, och fick en imponerande effekt på riskhandlade tillgångar på de finansiella marknaderna. I grafen ovan ses hur världsindex för börsen och koppar handlats hand i hand på stimulans från centralbanker sedan våren 2009. I perioder utan stimulans har sedan korrektioner kommit när fokus åter varit den skuldtyngda realekonomin. I mars förväntar vi oss mer av den stigande trend som vi sett sedan första repan (LTRO1) i december. All erfarenhet talar för att även en väl känd manöver som denna stimulansåtgärd ger positiva marknadsrörelser.
 
- OK, nu kör vi låt pengarna bli mindre värda !


Dagens låt:
Ebba Grön, (Thåström é la en gôr go fillur)
Staten och Kapitalet (lägg märke till villt dansande brillmongo med blå byxor i bakgrunden)

Wednesday, February 22

Dagens Trål = dagens handel

Äntligen kom dippen! Inte sedan 13 Jan såg vi denna sköna resa Neeeer ! Allt var en festmåltid idag.
Bla kort i Boliden fin +3% R/R om 6,13 ! !

Boliden 22 feb 2012

OMX30 22 feb 2012

Lissie med en bra cover av Fleetwood Mac's, Go your own way !

Ränta Valuta och företags Export

Hur hänger saker ihop egentligen ?
Höjs räntan blir valutan starkare och exporten sämre. Sänker man räntan, ökar man risken för billiga lån som medför ökade huspris och ökad kreditexpansion.

Det man ser nu är att exporten avtar, valutan blir starkare, detta leder till att vi rör oss in i en djupare lågkonjunktur.
Slutsats räntan måste ner mer ! Utan att man lånar ut mer pengar till bostäder,det ser vi nu att man inte gör priserna på bostäder sjunker eller står stilla och om inte gemene man känner sig tät, så handlar han heller inget vilket spär på lågkonjunkturen.
SCB  Nybilsregistreringen under januari 2012, en minskning med 2,7 procent Jmf januari 2011.

Så vad väljer politikerna ?


"The issue which has swept down the centuries and which will have to be fought sooner or later is the people versus the banks."
Lord Acton

Ungefär det som pågår i Grekland nu... Grekerna vill inte ha sitt nödlån, EU vill tvinga kvar dem i EMU så mycket att de är beredda att bränna upp Euro´s vilket på sikt kommer skapa inflation i hela EU, men först en djupare svacka. BU !!!

Så mycket påverkas bolagets resultat om dollar stiger med 10 procent mot kronan. Som ni ser har vi allt att vinna på att ha en låg kronkurs, just nu är kronan på väg upp...  SVERIGE ÄR ETT EXPORTLAND

Bolag Påverkan på resultat (%)
Rottneros mer än +40%
Billerud mer än +40%
Stora Enso +18%
Boliden +15%
Elekta +15%
Norsk Hydro +11%
Volvo +11%
Q-Med +10%
Getinge +10%
Ericsson +10%
Alfa Laval +9%
SKF +8%
Lundin Mining +7,5%
Sandvik +7%
Atlas Copco +7%
Gambro +6%
Assa Abloy + 5%
Saab + 5%
Trelleborg +4%
Nobel Biocare +4%
Holmen +4%
Telenor +3%
Swedish Match +3%
Securitas +2%
Skanska +2%
Nokia +2%
Scania +2%
TeliaSonera +1%
SCA +1%
Axfood 0%
Eniro 0%
Fabege 0%
FöreningsSparbanken 0%
Fortum 0%
Handelsbanken 0%
Intrum Justitia 0%
NCC 0%
Nordea 0%
OMX 0%
SEB 0%
Skandia 0%
Tele2 0%
TietoEnator 0%
ABB -
Millicom -
Clas Ohlson -1%
AstraZeneca -2%
Modern Times Group -4%
Hennes & Mauritz -5%
Autoliv* -6%
Electrolux -6%
SSAB -15 %
SAS mer än -40%

Monday, February 20

Dagens Trål = dagens handel

Idag blev det bland annat en SKF deal Long in på 172 SL om 171,20 ut på 174,20 , fin R/R om 1,66.
Marknaden har hoppat upp och ner platåvis och inte via en fin konvex/ konkav kurvatur, därav har jag ökat min SL. Detta påvekar min vinstmarginal negativt men den ger mig chansen att handla mer jämnt utan stora svängningar, skeppet måste vara stabilt, vilket dock ger en lägre maxhastighet, det får jag leva med ! Anpassning är överlevarens melodi. Mina Swing och positions trader har gått bättre det senaste.
Jag förstår inte hur de stora trading husen kan misslyckas? De borde ha bättre analys och mjukvara än vad jag har, kan det vara för mycket Bollinger och kaxigt övermod ? eller är det tvärt om för feta katter på loftet??? Hallå vad gör "slipsarna" ?!?OMX 20 februari 2012

SKF 20 februari 2012Sunday, February 19

Ralph Waldo Emerson

"Nothing great was ever achieved without enthusiasm."

- Ralph Waldo Emerson (1803-1882)

---
Ja vad säger man, tänk en elitidrottare utan entusiasm, är det en vinnare ?

---
Det för Emersons författarskap kännetecknande är hans djupa tro på människonaturens förmåga att utveckla sig till det goda och hans starka betonande av personlighetens rätt till fri utveckling. Den högsta auktoriteten är, enligt hans åsikt, förnuftet, men detta uppfattar han icke blott såsom förstånd, utan även såsom känsla och samvete. Organet för inhämtandet av religiös kunskap är för honom icke reflexionen, utan intuitionen, förnuftsåskådningen.Saturday, February 18

Power Play Iran och Väst

Nu är bollen i rullning igen:

Two Iranian ships, the destroyer Shahid Qandi and supply vessel Kharg have entered the Mediterranean Sea after crossing through the Suez Canal to show Tehran's "might" to regional states, the country's navy commander Admiral  Habibollah Sayari has said.

William Hague, the British foreign secretary, on Saturday warned that an attack on Iran would carry huge costs.

Although Iran's suspected drive for atomic weapons could lead to a dangerous nuclear standoff in the Middle East, he favoured more time to allow for increased diplomacy and economic pressure.

“We are very clear to all concerned that we are not advocating military action,'' Hague said.
Israeli officials accused Tehran of orchestrating anti-Israeli bombings in India and Georgia as well as blasts in Thailand last week, allegations that Iran denies.

Iran has accused Israel of a string of assassinating several of its nuclear scientists.

------
 
Jo nu sitter det Iranska folket i skruvstädet, klämt från två håll, dels av regimen och dels av väst som via blokader pressar skiten ur folket, stackarna! För om det inte finns mat och medicin, hur länge hade du själv stått ut innan du vågade riskera ditt liv för att störta en regering ? Testa att gå hungrig en helg, inte lätt, skulle du vilja att din fru föder på ett lasarett utan utrustning? Hur hade du handlat?  Jag har jobbat med många Iranier och de är duktiga, intensiva och givmilda, jag är övertygad av att de kommer bygga upp ett riktigt bra land ! Och jag är även övertygad om att en blokad inte är rätt metod för att skapa ett regimskifte, däremot är ökad handel och ökat utbyte av kultur som behövs. Det är lätt att inte förstå motparten om man inte vill prata eller handla med den påstått "onde". Ökad handel ger ökad kontakt och ger ökad chans att påverka. För all förändring börjar med en tanke, sedan kommer handling, men ingen tanke ingen handling... Som man säger i kristendomen "Word became flesh" Och som lök på laxen ingen billig olja till tungt skuldsatta länder i Europa ! ÄR DETTA BRA ELLER DÅLIGT ? !

Rullande Guld & Silver trade del 2

Silvret rullar, jag är kort i silvret, det ser mumsigt ut, senaste COT visar att det inte är riktigt klart vart guldet skall, troligen beroende på Greklands idiotin, låt dem kursa ! Helt klart är dock att silvret skall ner, orderingång är låg i industrin och senaste toppen togs aldrig ut. Svaga köpare och starka säljare ger lägre kurser. Silvret är bra för det är både en ädelmetall & en industrivara, tillskillnad från guld som bara är ett sätt att säkra sig mot oroliga tider och även bra tider (inflationen)..

Ni alla som tycker att räddningspaket med ny tryckta pengar är bra, har ni tänkt på att det på lång sikt slår mot de som inget äger?? Mer pengar skapar inflation och den som inte har tillgångar som bostad, skog m.m blir bara fattigare... typ var och varannan undersköterska och ICA kassör.

Skattemyrorna borde utbildas istället för att vilseledas av politiker som kör kass retorik. Och hur går det med korruptions skandalen i Göteborg, vilka är åtalade och när skall pengarna betalas tillbaka till samhället  ????????

Politiker = Utsugare som suger ut skattemyran och arbetsGIVAREN tackar med högre skatt, vägtull och moms, sedan kastar tillbaka lite ROT och RUT så medelmyran känner sig "lite" rik. Det roliga är att politikerna har lyckats ge företagaren skulden för låga löne nivåer och girighet, när det i själva verket är arbetsgivaravgifter som är för höga, vilket i sin tur är satta av just det,,,, politikerna. Men man bör komma ihåg att det är arbetsmyran och arbetsGIVAREN som själv sätter sig i den sitsen, efter som man underkastar sig förtrycket genom att jobba vidare i det tysta... Dags att tippa vitkål , gödsel och köra en vild strejk som i Frankrike ! Viva La France !
HUR Många företag måste flytta ifrån Sverige innan en nödvändig förändring är uppenbar?? SAAB i konkurs, Volvo flyttar fabriker, Astra slutar med forskning. Ge mig namnen på de nystartade företag som bygger välfärd via utveckling, produktion och export ?? var är de ? det är de som bygger värden, inte intern handel eller tjänster, de roterar bara pengarna, skapar ingen långsiktig välfärd i landet... Har jag fel? Hur ser det ut i Kina kontra USA, vem har producerat och vem har bara köpt på kredit? ??

COT silver och guld 17 februari 2012
Det ser nice ut i silvret, commercials har ökat kort position, lång position har inte minskat så mkt som jag önskat, men har ögonen på detta. NI kan handla denna via Avanza , certifikat BEAR SILVER H , ni kan följa silvret på yahoo finance , knacka in  (SLV)

Dagens låt är till alla lönnfeta utsugare som borde på smisk på stierten. (notera låttexten)

George Frideric Händel ( 1685 – 1759) : Thou shalt break them with a rod of iron and Hallelujah (Messiah, HWV 56)

Tuesday, February 14

Kommande Guld & Silver trade

Har haft ögonen på Guld & Silver, vill blanka dessa, det ser bra ut men jag vill se ett lägre pris innan jag går in. Jag vill även se vart SP500 & OMX30 tar vägen, vill att dessa visar lite mer styrka. Positivt är att COT, Commitment of traders, Commercials har börjat sälja och även ökat sina korta positioner. Se bifogat, observera Usr1 på silver , den är hög, visar att silver är väldigt slagigt, guldet är däremot mycket mjukare i sin rörelse. Silvret visar även en divergens i MACD.


GULD 14 januari 2012

Silver 14 januari 2012

COT GULD och SILVER
Dagens låt är Nationalteatern Bängen Trålar, som den gör i Grekland just nu...

Kinas husmarknad och politikers okunskap

Det ser tungt ut för försäljningen av hus i Kina och om priset på hus sjunker ökar pengar i värdet alltså har vi en deflation på gång. Varför köpa hus i Kina idag, när det är billigare i morgon, men framförallt om du har ett hus som är belånat, inte kan du låna för konsumtion då när husetsvärde är mindre än lånet. Inte heller kommer du vilja sälja ditt hus, detta leder till en negativ spiral då ingen vill göra affärer.

Någon kan säkert tycka att det är bra att huspriserna inte skenar UPP, men lika viktigt är att det inte rasar NER ! Balans skapas när köpare och säljare kan komma överens om priset själva utan, styrpinnar och regler ifrån politiker. Detta gör att priset konstlas att drivas åt något håll, om ni inte tror på mig, se på RUT och ROT, har tjänster ökat eller minskat när man manipulerat med arbetsgivaravgifterna ???? ? Hur hade det sett ut om man gjorde ROT på gamla bilar, hade nybils försäljningen gått upp eller ner ? POLITIKER SKALL INTE FAVORISERA MARKNADEN ÅT NÅGOT HÅLL. Det värsta är att de skapar bubblan, sedan får det hurrarrop när de löser och räddar "problemet" som skapats av "giriga kapitalister".... 

---

Evergrande Real Estate Group anticipates essentially flat sales for the year ahead, while luxury-home developer Chinese Overseas Land & Investment is predicting its sales will slide 8 percent in a year it admits will be "challenging" for developers. Most other developers are waiting until they report earnings in March to announce their 2012 sales target. China Vanke does not typically disclose its target publicly, so the target given here is an analyst's estimate.

Here are the January sales for the major Chinese developers that have reported so far. China Overseas Land's figures convert to 3.2 billion yuan ($508 million) for January and 70.7 billion yuan ($11.2 billion) for 2011 at the current exchange rate.
(Sales revenues in billions of yuan, or billions of HK$ for China Overseas Land & Investment; percent change from a year ago)Company .  January sales ,  Change percent
China Vanke, 12.2  -39.0%
Evergrande Real Estate,  2.22 -77.3%
China Overseas Land & Investment, 3.90 -50.0%
Longfor Properties, 1,18  -72.3%
Shimao Property Holdings,  0.91 -70.0%
Guangzhou R&F Properties, 1.23 -57.0%($1 = 6.2971 Chinese yuan)

Friday, February 10

Dagens Trål = dagens handel

MAGI
Idag var ASSA Abloy trendsättare, bra rapport, gick som tåget. Se upp med de bolag som rapporterar !
ASSA in long på 187,50 stopp loss om 186,80 ut på 194,90 +3,95% R/R om 6,34 !!!
Sjukt bra.
Sjukt bra är även Lissie med When I'm Alone, en gitarr i ett kast rum, ändå låter det super !


OMX 30 10 Februari

ASSA 10 februari

Monday, February 6

Dagens Trål = dagens handel

Grekfrossa idag, det är inte bara blondiner som får det, även aktiemarknaden... Alfa laval kort in på 145,7 stop loss om 146,3 ut på 144,4 R/R 1,13 + 0,89% .

Dagens låt:
One way or another med Blondie


Alfa L 6 februari 2012OMX 30 6 februari 2012

Friday, February 3

dagens låt

Idag lyssnar jag på Lissie , lite mer glättig än Anna Nalick & Fiona Apple. Goa gitarrer.
In Sleep

Dagens Trål = dagens handel

Friday = bombmatta , han med 4 trades på 1h40min, Nice, nu tar vi helg !
Dagens trål blev TELE2  kort in på 134,04 super tight stop loss på 134,30 ut på 132,25 Mål 132,20 R/R om 2,90  +1,34% BRA ! Som ni ser skiftade OMX till köp, men jag var redan inne kort i tele2 och det gick utför ! 
OMX 30 graf 3 februari 2012


Tele2 graf 3 februari 2012

Thursday, February 2

Dagens Trål = dagens handel

Damsugaren har fått tuppjuck ! Electrolux Long in på 130,7 stop loss på 129,60 ut på 133,50 R/R 5,08 !!! +2,69% jag har svårt att hålla mig för skratt :-)
Dagens låt är Fiona Apple med Shadowboxer, gôrskôn groove. Texten går inte av för hackor heller "To save the pain of once my flame and twice my burn"graf Electrolux 2 februari 2012

graf OMX 30 2 februari 2012

Politiker = Plundrare

Jag läser en bra bok just nu, av den rysk/amerikanska författaren Ayn Rand. Den handlar om dragkampen mellan entreprenörer och politiker, den ena delen producerar och skapar värden, den andra delen försöker kontrollera den med regelverk och konfiskering....
Kampen är jämn ända tills entreprenörerna börjar dra sig tillbaka en och en. Hur kontrollerar man något, när den som har kunskapen och drivet att producera väljer att inte låta sig kontrolleras längre utan lägger ner arbetet...
Dagny Taggart är en kvinna med stor integritet i en mansdominerad industri, driver sitt tågimperium från baksätet efter som hennes inkompetenta men politiskt inflytelserika bror har VD posten !

En filosofisk thriller, som ger livsglädje och sätter igång tanken. Svenska utgåvan kostar 36:-spänn, köp eller fortsätt va en liten duktig skattemyra åt staten.
Och Världen Skälvde
Ayn Rand.
ISBN10: 9175665565
ISBN13: 9789175665566

--

Atlas Shrugged: Part I (2011)


Dagny Taggart: I'm not interested in their opinion.
James Taggart: Then whose do you go by?
Dagny Taggart: My own.

Henry Rearden: I'm curious... is it alright with you that I'm squeezing every penny of profit I can from your emergency?
Dagny Taggart: I have to get the Rio Norte completely re-railed in nine months or Taggart Transcontinental will crash.
Henry Rearden: They're doing their best to make it harder for you aren't they?
Dagny Taggart: Yes, but it's useless to get angry with people like my brother and his friends in Washington. I don't have time for it. I have to undo what they've done.
Henry Rearden: And after?
Dagny Taggart: After, they won't matter anyway.
James Taggart: Well that was quick!

Dagny Taggart: You'd be surprised how quickly things get done when you do some actual work and don't rely on political favors.

Wednesday, February 1

Dagens Trål = dagens handel

Surfdag idag, Boliden +2,47% R/R 4,82 !!! MUMMA, in på 117,4 stop loss på 117,1 ut på 120,30 fy fan krossade målet om 119,3.
Har lyssnat på Anna Nalick hela dagen, druckit grönt té, försöker sluta med Arabican. Gillar idén om att åka till St.Moritz. Men ännu stekigare hade varit att ta flyget till LA kolla in Anna Nalick och åka skidor i bigbearmountain bara några timmar bort från LA.... se mer på bearmountain.com


OMX 30 graf 2 januari 2012

Boliden graf 2 januari 2012


 
Trading Strategies 5 stars, based on 165000 reviews
VonAnka.se
2816 Historic Decatur Rd San Diego, CA 92106