Persistence

Do it.

Navigate

Find your route and stick to it.

Zoom Out

Gain perspective by zooming out.

Friday, August 31

Vete BULL


Råvaror

Inofficiella kinesiska inköpschefsindexet var svagare än väntat, och tydde på en lageruppbyggnad i industrin.


Energi

Blandat ge och ta i Oljan.


Vete

I Argentina gott om regn den senaste tiden har gjort att vete ser bra ut.

I Australien har det kommit en del regnskurar, mer behövs.

I Ryssland lägre skörd. Export stop kan komma i slutet av oktober månad.

----

-Mjauuu , happy trading.

Rammstein -Pussy


AW idg 18:00 RITZgbg.se
Kom och snacka aktier 18:00 kör en RT och bjud in.
http://www.ritzgbg.se/

Klicka för att stänga fönstret
RITZ

Nikkei225

Svag i natt, tog ut senaste topp men det var allt , 
stöd vid 8735

Tal i US of A idg. 

nikkei225 31 aug 2012--------
Maddi Hane, skyscraper

Thursday, August 30

Arbetskraftskostnaderna ökade i juni


Arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för juni beräknats till 110,0 för arbetare och 110,1 för tjänstemän. Sedan juni 2011 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,5 procent för arbetare och 3,4 procent för tjänstemän.


Kraftig ökning av hushållssparandet
Hushållens finansiella sparande ökade med 69 miljarder kronor under andra kvartalet i år. Trots det minskade den finansiella förmögenheten med 27 miljarder kronor, främst på grund av en negativ börsutveckling. Det höga finansiella sparandet berodde till stor del på hushållens bankinlåning som ökade med 50 miljarder samtidigt som låneökningen fortsatte vara dämpad.


Livbolagens resultat minskar
Livbolagens tekniska resultat , det vill säga resultatet från försäkringsrörelsen, uppgick under 2011 till minus 193 miljarder kronor. Det kan jämföras med 2010 då det tekniska resultatet slutade på 130 miljarder.


Fortsatt stark tjänstebalans
Bytesbalansen gav andra kvartalet ett överskott på 55 miljarder kronor. Det är i nivå med samma period föregående år då överskottet uppgick till 56 miljarder kronor.

系统的一部分的反射通过细化,扩大和整合我的系统,我看到了更多的机会。

我学到的不仅是如何识别和改变信仰,但如何消除他们的需要。

这将创建一个知识真空,我必须尽快添加来自各方面的不带偏见的想法。

这将打开我的见解。
的见解,我已经能够转化为有效的系统。

大脑必须允许改变光路,并移动到一个新的水平!

-----

这也许听起来疯狂,但要看看你的童年,母亲,父亲,幼儿园,学校,大学,工作。随后建立在那个男人的曲目被引到一个系统,其中只有一个下面的洗衣机。下面的人的心理,给人一种虚假的安全感,这种感觉可以看出,在新的商人,他​​在别人后面。然而,这是好的开始学习的人谁可以。

Отражение части системыПо уточнить, расширить и интегрировать свои системы, я вижу больше возможностей.

Я узнал не только, как определить и изменить убеждения, но как устранить потребность в них.

Это создает вакуум знаний, где я должен быстро добавить идеи со всех сторон без предвзятости.

Это открывает мне до идей.
Insights, что мне удалось воплотить в эффективных системах.

Мозг должен иметь возможность изменить путь света и переместить на новый уровень!


-------

Это может звучать как безумие, но взгляните на свое детство, мать, отец, детский сад, школа, университет, работа. Треки, которые последовали и построена на том, что человек привел в систему, где только один следующую шайбу.Психология следующих другие дают ложное чувство безопасности, ощущение, что можно увидеть в новом трейдера, который берет его обратно на других. Тем не менее, это хорошо, чтобы начать обучение от кого-то, кто может.

---

Использование Google Translate для других статьях

Reflektion en del av systemet


Genom att raffinera, expandera och integrera mina system, ser jag mer möjligheter.

Jag har lärt mig att inte bara hur man identifierar och ändrar övertygelser, men hur man kan eliminera behovet av dem. 

Detta skapar ett kunskapens vakuum där jag snabbt måste lägga idéer från alla vinklar utan förutfattade meningar. 

Detta öppnar upp mig mot insikter.
Insikter som jag har kunnat översätta till effektiva system. 

Hjärnan måste tillåtas att ändra tankebana och röra sig till nya nivåer !

-----

Det kan låta som galenskap, men ta en titt på er uppväxt, mamma, pappa, dagis, skola, universitet, arbete. Spår som följs och bygger på att människan leds in i ett system där man bara är en följande bricka. Psykologin i att följa andra ger en falsk känsla av trygghet, denna känsla syns i nya trader som tar rygg på andra. Det är dock bra att i början lära sig av någon som kan.


Kent - 999 

Wednesday, August 29

Börja med slutetLångsiktiga mål.


Tydlig affärsplan. 


Bygg en flerårig kassaflödesmodell.

Ekonomisk frihet, inte en avlägsen möjlighet.

Kom ihåg att Sverige gynnar låginkomsttagare, ha därför ditt kapital i bolag, eller minimera skatt på alla sätt!

Fokus på felfritt utförande av handel.

Förstå betydelsen i position strategi. 

Minimera antalet handelssystem, att aktivt handla.

Maximera antalet handelssystem som du utvärderar, ger input och på tå känsla !

Just do IT ! 

--------------

Lissie - Hello


Tuesday, August 28

medie bubblan har allt:


Hype, tveksam affärsmodell, vilt övervärderade börsintroduktioner, miljardärer på en natt. Barter, reklamtrams och oseriösa tjänster.
Liknar framfab och ICON. 
MEN:
-Lycksökare finner faktiskt lyckan, snabba cash på bekostnad av dumma slipsgubbar.

Watch it POP and enjoy the ride ! 

----

omxs30 stöd motstånd

Så här skrev jag 14:e aug 2012

"Som jag ser det i dagsgrafen :
OMXS30 

stöd: 1020 , 1055
motstånd:1100 

ZOOMA UT, INTE IN !! 
Trejda Heuristiskt

Reka - Priskonfirmation - AGERA !"

1093 vände det ner, första stöd är nu brutet vid 1055 siktar mot 1020.

Jag säger inte att jag är ett orakel, men om NI lär er ta ut egna stöd och motstånd så kommer er träffsäkerhet att öka -> vinster likaså.

över och ut.

---------

Lissie - go your own way


Svagare utrikeshandel

Under första halvåret 2012 var den svenska exporten oförändrad medan importen minskade med 2 procent jämfört med samma period året innan.

Minskat handelsnetto i juli Varuexporten uppgick under juli till 87,6 miljarder kronor och varuimporten till 83,9 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 3,7 miljarder kronor.
Sverige.

Monday, August 27

Producentpriserna sjönk


Hemmamarknaden sjönk med 0,7 procent från juni till juli. Under samma period sjönk priserna på importmarknaden med 1,5 procent och på exportmarknaden med 1,5 procent. Producentpriserna totalt sjönk med 1,1 procent.

Fortsatt dämpad tillväxttakt för hushållens lån
I juli hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 4,4 procent. Det var en minskning jämfört med juni då tillväxttakten låg på 4,6 procent (reviderad siffra). I juli 2011 var tillväxttakten 6,5 procent och hade under hela förra året en avtagande trend.
Begreppet MFI innefattar exempelvis banker och bostadsinstitut.

Försäljningen i detaljhandeln ökade i juli
Försäljningsvolymen ökade med 2,4 procent i juli jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln ökade med 2,6 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 2,2 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.


-------

- sjunkande priser är inget draglok.

Sunday, August 26

Någon djävel måste göra jobbet

Bli rik snabbt utan att göra något mer än att dricka öl och äta chips upplägg. Vill du bli bäst ta rygg på de som är duktigare än dig.
Brinner mer än dig.
Har mer humor än dig.
Undvik slipsarna på kontoret, de är bara välklädda löneslavar.
Undvik människor som inte har humor och skratt, dessa vågar oftast inte testa saker och system av rädslan att "tappa ansiktet". Människor som är mer rädda för att misslyckas än att lyckas hör hemma på de stora företagen.

Trading är enkelt: 
Reka - Köp - Sälj - Håll

Fakta talar känslan tiger:
Statistik
När - var - hur sker saker
vilket utfall kan det få
vad är mest troligt

Mitt motto:

REKA - PRISKONFIRMATION - AGERA

Om någon vill ha något vill jag också ha det, alltså jag vill fånga rörelsen. Bryr mig inte vilken slips som sitter och fiser i gabardinbyxan på huvud kontoret.

----------------Saturday, August 25

Bettler oder Kaiser?

Laddar inför midnattsloppet, regnar nu ! Fuck it ! är man uppväxt bland klippor och skär är lite rusk inget mentalt hinder ! Funderar på :
Tjörn Triathlon
DSC_06161
The dance finishes with a summary of the allegory's main point:

Wer war der Thor, wer der Weise[r],
Wer der Bettler oder Kaiser? 
Ob arm, ob reich, im Tode gleich. 

"Who was the fool, who the wise [man],
who the beggar or the Emperor?
Whether rich or poor, [all are] equal in death."


Musik som den borde vara ! 
Danzig- I´m the one 

Händel - Sarabande

Händel och Danzig är genier ! Danzig - Sadistikal 


råvaror, politiker och cumfarts


Basmetaller 
Pris drivs av den stora draken i öst. De annonserade stimulans åtgärderna kan öka efterfrågan på basmetaller i Kina. 

Det kommer bli med stor sannolikhet ryckigt. Om Kina kör seriöst mot sina investeringsmål så krävs ett ryck, något som redan borde börjat !

Ädelmetaller
Hög risk att ädelmetallerna dyker om Bernanke inte vrider på kranen ! 

Personligen jobbar jag mot teorin att Gubben vilar och ser utvecklingen i Europa innan han drar fram släggan ! Därav inget mer jätte juck upp i pris.

Industriellt viktiga ädelmetaller; platina, palladium och silver har gynnats av vidriga, otevligheter i Syd-Afrika.

Livsmedel 
Fakta:
Kraftiga torkan i USA, här står frihetslandet för vart 3:e ton av exporten !  
Skörd soja och majs kommer bli ca 15 % lägre än normalt.
Vetepriset sticker då det väljs istället för majs som djurfoder. 

Ryssarna vill inte exportera mer spannmål då de inte är säkra på egen försörjning !

Ser vi en början till en maktkamp precis den vi sett i energifråga om gas till EU ?? 

Helt klart är att Kina riggar bra för produktion av arealer i Afrika !! Steget före, men det klart ett kommunistland äger både folket och pengarna, därav rappa steg.( I början). 

Australien och Argentina kommer att vara viktiga för att driva priset upp eller ner. Vakta deras prognoser.

Energi - Politiker frossar i makt ! Kan ingen uppfinna en ego bild (heat map) på nätet, ju mer en politiker nämns på webben desto större, rödare och mer svullet blir dess huvud ! Kunde vara kul att se.

Lata norge strejkar, moderjord startar orkaner i Mexico. Judar och muslimer ordbajsar. Troligt inget krig i regionen, mer av cirkus och cumfarts mellan länderna. Något som traders kan ha nytta av i pris.

Upp å nicka inatt blir det dekantering sedan midnattsloppet, springa sedan hem å smaka av den röda druvan. 

Happy Trading, i det nya välfärds samhället som liknar en instant cup of frystorkat kaffe. 


You and I av Ingrid Michaelson


Friday, August 24

SEK stark - TÄNK !

Utnyttja kronans styrka väl nu ! Både privat och investeringsmässigt ! 
Ha koll på de företag som drabbas av kronans styrka och planera därefter. Spänningar i systemet byggs upp !

Privat har jag ett forex kort som jag laddar med valuta när den är låg, denna använder vi sedan på semestern ! 

( Teoretiskt, kan även vara bra för de som hanterar "kontanter" i sin verksamhet, en pizza till staten en till bagaren...)


Global Cash är ett unikt kort. Det är:
  • Tillgängligt i valutorna EUR eller USD.
  • Tryggt och du har alltid tillgång till pengar via bankomater eller Visas försäljningsställen.
  • Säkrare än kontanter
  • Smidigare än resecheckar - du kan enkelt ladda kortet via talsvar eller www.forex.se genom att förregistrera ett kontokort.

MER Fokus mindre FACEBOOK


När du styr din tid har du frihet, inte miljoner på banken.
Först måste du fråga dig själv: "Vad är mina genomsnittliga månatliga utgifter ?"

Låt oss säga att dina månatliga utgifter är  25.000.
Låt oss också säga att 50% av det är amorteringar och räntor,
och att kanske 2500 går mot triviala, icke-väsentliga kostnader.

-Vilka av dessa kan du kapa ? Fler TV kanaler, eller mindre och en joggning istället?

Andra frågan "Vad är mina passiva inkomster?":

Hyres intäkter
royalties
utdelning
Tradingintäkter som inte kräver mer än två timmar av din tid för att tjäna per dag

Hur kan du höja dina passiva intäkter ? Hur kan du sänka dina passiva utgifter??

Hur du höjer dina passiva intäkter:

Hyr ut din bostadsrättsförenings övernattnings lägenhet, under sommar, tävlingar, konserter.
Hyr ut din bil, eller bättre om den inte används, sälj den !
Sälj dina kläder, vinds och garage prylar som dammar.
Sälj din lokala bondes mjöl/ grönsaker till pizzabutikerna eller surdegs bagerierna..... ett möte med kunden sedan får bonden leverera, du får din %.

Pratar du ett 2: språk, annonsera i det landet efter arbetskraft som du sätter av i Sverige. Eller förmedla något, sommar bostäder mellan länderna, enkelt !

Kör du en sträcka varje dag ? ta med dig paket eller transporter för olika företag. enkelt och bra med deg.

Det är enklare än du tror !Det är kul att leta efter enkla passiva inkomster även om det bara är en loppis !

Thursday, August 23

risk på risk av


Vi tycks leva i en marknad av ytterligheter.
Nervig marknad ger oss större rörelser. Vilket är bra för Daytrading.

Detta leder till snabba rörelser från extrem till extrem, särskilt när det gäller indikatorer.

Den polära marknaden är i farten !

"risk på, risk-av" ger dynamik att orsaka brantare och snabbare svängningar i båda riktningarna. På senare tid har vi varit i en av dessa gungor, denna gång risk på.

Som alltid har vi en plan för risk på eller risk av. Därför sover vi gott.

För första gången på fem år visar VIX låga värden -> värden visar bedrägligt lugn.. ...

Indikatorer: CBOE Volatilitet Index ($ VIX). Folk gillar att kalla denna för "rädslo index" och under de senaste dagarna har det drabbade den lägsta nivån sedan tiden långt innan kredit bubblan sprack.

För att vara exakt, träffade $ VIX låg på 13,30 på fredag ​​8/17. Sist den var så låg var juni 2007...

Vi måste komma ihåg att teknisk analys handlar bara om sannolikheter.
Sannolikheter som vi vill fånga och tjäna pengar på.


Happy Trading


Lykke Li , I Follow


Wednesday, August 22

molnigmorgon önskar VonAnka.se

Tja, vi börjar närma oss motstånd i omxs30 spännande ! Behåll köpta på lång sikt , var beredda på dipp. Den aggressive säljer hårt ner på dipp och köper tillbaka vid lägre värden, strategi som kräver att du har koll och är aktiv, dock kan det ge mumma i utdelning, då man inte kan vet hur långt och hur djupt rekylen blir.... Här kommer din strategi in i bilden ! En klar strategi gör att du inte blir villrådig utan bara agerar mekaniskt som en militär.

Ftse100 har redan börjat dipp ner mot EMA18, invänta sista benet på rekyl, sedan köp om det vänder upp annars rid vågen neeer !

omxs30 22 aug -12

ftse100 22 aug -12
Joss Stone , karma
Tuesday, August 21

New patent

Interested in an adventure ? contact me. Currently working to raise funds for a cleantech innovation. Be the first to prosper when IPO is floating. #IPO #venture #capital #no tax #stock

Risk Reward Ratio Definition

-By keeping the volume low and Stop loss tight , you can Risk Less FOR MORE ! Bias  It is hard to time a trade thereof lower volume at these trades ! The Risk reward ratio will jump ! And so the loss ratio..
This is free to copy as long as you state source: VonAnka.se
The Power of Knowledge !


Please read and understand the following, for everytrade, calculate your teoetical risk reward ratio and always at end of day, brief your trades !
A ratio used by many investors to compare the expected returns of an investment to the amount of risk undertaken to capture these returns.
Risk Reward Triangle
Tänk på att detta sätt att jobba snabbt kan ge dig vinster men lika snabbt radera ditt konto, se till att du har koll på din riskprofil. Att köra på detta sättet är som att sätta sig i en Porsche, kanske skall du starta med en Volvo och köra några mil först??

--------------

Risk/Reward Ratio Definition


A ratio used by many investors to compare the expected returns of an investment to the amount of risk undertaken to capture these returns.


Soligmorgon önskar VonAnka.se

Dipp igår, köp de som gått starkast under sommaren. Vi köper på Dipp ner mot 18 EMA. Är man stek, kan man gå kort ner mot 18 EMA och invänta botten. För att sedan tanka. Ha i åtanke den starka kronkursen, påverkar export bolag neg, se upp med kommande rapporter ! Happy Trading. Ok över och ut.

Sjysst väder i götet idg. Ska ut å äta ikvl.

Monday, August 20

Soligmorgon önskar vonanka.se

Stigande trender från bottenformationer, vi letar efter högre toppar och köper på dipp. alltså först skall vi ha en lägsta, sedan köper vi på en högre lägsta.. e ni med ? rita får ni se.

Vi har generellt stigande trender eller konsolidering som bryter upp, KÖP på dipp !

Aktieindex ser bra ut ! 

Se autoliv, när dipp kommer ner mot 400 går man lång, 

HAPPY TRADING - HA ROLIGT !

autoliv 
BT -somnabulist Sunday, August 19

Min tid - Mina beslut


Jag vill undvika:

Människor som inte kan fatta beslut.
Människor som inte gör som de säger.
Människor utan integritet.
Negativa människor.

Jag kan vara väldigt rättfram och rakt på sak. Det sparar mig en massa tid för andra frågor som måste bli besvarade.

Exempel fastighetsmarknaden:

De flesta människor inser att fastigheter, är en fin investering, förutsatt att du köper på/ under värdet på marknaden och kan ta ut ett förutsägbart kassaflöde.

Däremot har den genomsnittliga personen inte all information som krävs för att göra kunniga beslut om var man kan köpa, vad man ska köpa och hur man hanterar fastigheter och hyresgäster.

Passiva investerare vill ha avkastning men inte jobbet således vill de investera i renoverade, fullt uthyrda hus med kassaflöde.

Här har du en fördel, köp renovera, sätt in hyresgäster och sälj ! Med tiden har du råd att långsiktigt förvalta dina egna fastigheter.

Negativa människor läser tidningen och titta på nyheterna. De håller fast vid allt som är negativt, vilket hindrar dem.

Det är en stor fördel att identifiera problem, lösa dem genom att utmana traditionella antaganden.
Makthavare försöker övertyga oss hela tiden att rösta för dem eller att köpa deras antaganden.

Bara för att någon säger något betyder inte att jag måste tro det.

Vår inställning är kanske den största påverkare av vad vi kan åstadkomma.
En av nycklarna till att lyckas i alla företagsprojekt är att identifiera och fylla luckor.
Genom att fokusera på att hitta lösningar på stora utmaningar.

Om du börjar med målet att skapa en mening eller en lösning för människors behov, kommer du att tjäna pengar.

Människor som får saker gjorda, arbetar smartare och tar övervägda risker än de runt omkring dem. De har mer energi som driver dem framåt.

Handel , Sarabande.Friday, August 17

Oförändrat kapacitetsutnyttjandeIndustrin oförändrat på 88,2 procent, i säsongrensade tal, under andra kvartalet jämfört med första kvartalet.Industrins delbranscher uppvisade en blandad utveckling under andra kvartalet jämfört med första kvartalet. Inom motorfordonsindustrin ökade kapacitetsutnyttjandet med 1,9 procentenheter till 91,5 procent, medan övrig maskinindustri minskade med 1,1 procentenheter till 89,7 procent.
På årsbasis minskade totala industrins kapacitetsutnyttjande. Jämfört med andra kvartalet förra året minskade kapacitetsutnyttjandet med 0,3 procentenheter till 88,8 procent, i kalanderkorrigerade tal.  


------------Fakta talar känslan tiger.

Mr Mister, Broken wingsFlockbeteende


Jobba på dina svaga sidor.
Detta kräver att du är 100% sann mot dig själv och rannsakar alla dina drag. 

Köpa, sälja, Hålla, Observera. Det låter enkelt och är enkelt men din största fiende är ditt tvekande, här måste man gå till botten. Varför denna second guessing? 

Information och kontrainformation kommer alltid att finnas.


-Viktigast är att känna sig själv: Varför man reagerar på ett visst sätt.


En trader måste helt gå sin egen väg via sina egna beslut, baserade på fakta och historik.

Framgångsrik trading måste nötas in, bli en del av din ryggrad.

Får du problem med att ta affärer. 
Kör 1-2 veckor på pappret, eller kapa dina positioner i hälften, funkar inte det kapa dem igen, men sluta inte följa marknaden !

Ta det lungt med experter,
i bästa fall är experterna, specialister, i värsta fall vill de krama en slant ur dig via ett super tight trading system, eller en trading skola som gör dig till tradarnas champ! 

Backa tillbaka och fråga dig vilken kunskap du verkligen behöver. Gillar du råvaror, ja dyk in i råvaror och lär dig allt från botten och upp !

Själv är jag maskiningenjör och skriver patent, jag ser bortom och ofta knäcker de flesta bolags affärsidé eller deras revolutionerande apparat som skall knulla alla konkurrenter, dessa existerar oftast inte. 

Man behöver hela skalan, produkt, säljkanal, produktion, reklam, utveckling, rättigheter. Och i varje led måste man se till att folk kan tjäna pengar, annars blir det trögt att komma ut ! Låt människor tjäna pengar på din idé !

En duktig trader tjänar bra med måttlig risk !

Om någon skall lära DIG något se till att han har trading historik och är beredd att visa sina resultat.

Eller tar du körlektioner av en blind engelsman ? -du ser att något är fel, men ändå kör du på fel sida...

Joan as  police woman , action man 

Start Ups del 2

Vi gick igenom en enkel uppställning igår med budget. Idag måste jag puscha för små start ups som får finansiering via webben, coolt och enkelt !
På Kickstarter
Konst, mat, mjukvara, teknik, mekanik allt som kretsar kring vision och utveckling !

http://www.kickstarter.com/

Det finna ett land som gör det möjligt, USA. Fri företagsamhet, med massa energi, kapital och kunskap samlas ? ?

Thursday, August 16

Sex -tjäna MER pengar


1. Utveckling
Nya, förbättrade handelssystem. Varje system kan hjälpa dig att göra fler vinster, särskilt om de inte korrelerar med de andra systemen.

2. Flexibilitet.
Låt dina tankar fungera på flera index, marknader och underliggande som tex Råvaror.
Om du kan lägga till ytterligare 10 index, kanske du kan göra 50R varje månad?

3. Anställ handlare.
Varje individ kan endast hantera en bestäm del av arbetet. När man lägger på dem fler uppgifter försvinner något ut i periferin. Tio bra handlare kan hantera minst 5x av vad du själv hanterar. En lön i Thailand/ Ukraina är låg och statusen på yrket är hög, gäller bara att hitta de med skarpaste sinnet och tålamodet !

4. Effektivisera
 Allt du gör och automatisera så mycket som går, utan att tappa essensen i din filosofi.

5. Optimera.
Allt och alltid !

6. Erkänn misstag.
Snabbt ! -alla gör dem, det är olika hur vi hanterar dem !


Bygg och sporra ditt team !
Auktoritet, Gemenskap, tävling och sammanhållning funkar på flockdjuret människan.

Framför allt bli inte en slav under kapitalet, bättre att bygga en sund struktur och hälsa ! 

Pat Benatar, hit me !
Wednesday, August 15

Studie i Start Ups

Jämför kaptialbehov för EU - Asien. För små kunskapsintensiva företag.

Sverige:

kapitalbehov Sverige
Asien, Ukraina:

kapitalbehov Asien


Hmmmm,,, men visst är vi duktiga i sverige.... och innovativa och platt hierarki....

politiker suger K**K del 2

"entreprenörer" "innovatörer" "små företagare" alla heta ord. Det finns en sak som skulle lösa allt, fri konkurrens och kapital att gå dit din vision pekar. 

Hur gör man detta ? 

-sänk arbetsgivar avgifter.
-sänk moms.
-sänk vinst skatt.
-kräv återinvestering av kapital för reducerad vinst skatt.
-slopa Sosse regeln 3:12.
-Kör sverige med sunt förnuft och orsak/ verkan tema.

Hur finansiera detta ? 

-Ta bort departement "tillväxtverket".
-Ta bort alla departement som "delar ut pengar och bidrag"
-Slopa alla positioner där gamla politiker sitter och vänder papper.
-Reducera statliga utgifter som inte DIREKT kommer folket till gagn. 
-Slopa alla bidrag till utlandet, förutom katastrof insatser.läs SVD´s artikel

Varning för videon, inget för sillmjölkar.
We Float, PJ harvey


Trading psykologi


Daniel Kahneman är gudfader till Behavioral Finance. Kahneman är en tänkare och hans arbete är i centrum för hur vår hjärna bearbetar information.

Att använda sina beteendemässiga styrkor och övervinna sina svagheter.


Men det faktum att vissa kommer att misslyckas med att både acceptera sina brister och genomföra förändringar för att övervinna dem, innebär att den som klarar detta TJÄNAR pengar.

Detta är naturligt urval, marknaden stil. Survival of the fittest

Kahneman separerar vår hjärna till System 1 (naturliga) och System 2 (analytisk)

Man lär sig något genom att själv undervisa ! 

Informationsflödet ger input till system 2.

Intuition i System 1, tillåter oss att fatta snabba beslut utan alla fakta ! Här kommer erfarenhet in ! 

Genom att loopa dessa blir man vass.

Men kom ihåg först när man har all fakta är det redan försent att agera, därav måste man vara före. 

Därför är trading det enklaste man kan göra i världen när man tittar i backspegeln. Gamla charts ger enkla beslut, men att ta dessa LIVE i trading rummet kräver mer stake !

Att hålla sig i trading över tid är halva jobbet, därav kör vi med kontrollerade positioner och risker. Inte Casino style. 

Gör nu en lista med dina styrkor och svagheter, har du svårt att få 10 punkter vet du inte vem du är, ta då reda på det !

Titanium cover by Cheyenne

Tuesday, August 14

Mer PRIVATISERING


Upphandling är:
Lägsta pris som uppfyller de ställda kraven. INGET MER !

Sossetidningen GP skiver:
Göteborg i miljardavtal med taxi kurir, kör med usla villkor för sina anställda.

Men vem har gjort fel , den som skrivit kraven i upphandlingen eller den som pressat sina kostnader?

Om Kollektivavtal hade varit ett krav i upphandlingen så hade detta inte skett. OM det är så viktigt att detaljstyra, varför stod det då inte med i KRAV specen ?

Samma sak med friskolor, skor sig på staten, skapar vinster.

Följer friskolor sina åtaganden ? JA eller NEJ , om JA varför får de då inte göra vinst ??

Ökade vinster i friskolor kommer ge ÖKAD konkurrens då fler entreprenörer ger sig in i branschen, vilket är bra för kvalité och prissättning ! 

Skulle man kunna se det som att de kommunala skolorna är ineffektiva?Stöd / Motstånd !

Såhär twittrade en gubbe:
OMXS30: Motstånd: 1080 / 1085 / 1090-1092 / 1100-1102 / 1111 / 1114 Stöd: 1073-1071 / 1068 / 1060 / 1055-1052 / 1042

Hur tolkar man detta ? 
Motstånd 1080- 1114
Stöd: 1073-1042

Han ser stöd och motstånd längs hela området, !!! 

Varför gör folk så svårt för sig ? Måste ha svaren på allt och tar då med allt de ser. Samma mönster  i teknikutveckling också, den enda som klarar sig hyffsat är Apple, ju enklare desto stabilare och bättre, se deras menyer....

Som jag ser det i dagsgrafen :
OMXS30 

stöd: 1020 , 1055
motstånd:1100 

ZOOMA UT, INTE IN !! 
Trejda Heuristiskt

Reka - Priskonfirmation - AGERA !


omxs30 14 aug 2012

Klassamhälle


Efter som jag rest mycket kan jag bara intyga att Thailand har bra sjukvård! Detta är möjligt därför att man tillåter klassamhället, läkarna jobbar även på söndag.

Gå in Bumrungrads sjukhus är som att gå in i en femstjärnig resort. Det finns Au Bon Pain, Starbucks, det är helt underbara "Och det är ingen lång vänta för att se en läkare.. Samma dag som du ringer för ett möte !

Om du går till Bumrungrad för en läkare kan du få vänta 15-20 minuter, men du kommer inte behöva vänta mycket längre än att".

De tar hand om dig, du betalar din faktura, de ger dig medicin och du är på väg."

Undersökning, röntgen och sedan en diagnos, mediciner för mindre än $ 100, på landsbygden ännu billigare.

Människor som har varit i Thailand under en lång tid går ofta till Samitivej sjukhus i stället för Bumrungrads, priserna är lite högre. Men det finns så många människor som kommer in till Bumrungrad från hela världen. Det är lite av en "turist" sjukhus.

Turisterna komma in och stannar på sina Resorts och har alla möjliga saker gjorda, plastik, hälso, rehab.
Du ser en massa Mellanöstern människor, ofta fixar de sin näsa... 

Jag tar personligen alltid ett tandläkarbesök och en hälso kur i Thailand när jag är där, varför skall bara företag få outsourca sin produktion ? jag har outsourcat mina inköp till Thailand, kläder, hälsovård m.m

laga hål i Thailand 300:- 
laga hål i Sverige 1300:-
Två hål lagade 1/3 del av flyget betalt.
Kläder 2/3 del av flyget betalt.
Sol / Bad och Seafood,  istället för prosac och losec 3/3 del av flyget betalt !

summa summarum, 6/3 delar ! 2 x pengarna ! Jag tjänar på att åka till Thailand ! Ullared Gekås är för riktigt tappade ! Pengarna ligger i att resa runt halva klotet för att slippa Sveriges skumma moms och "välfärd, vården och omsorgen" !

Dags att starta ett hälsoturism företag ? 

Plastik
Wellness
Rehab
Kostrådgivning
Personal Training

Listan kan göras lång, hellre en sund kropp åt mig och familj än en ny Volvo i garaget !  (en gammal bil är även bättre för miljön, då man slår ut HELA energiresurserna för att bygga/ transportera skiten per år den brukas ) EN gammal bil med EN katalysator är ännu bättre ! EN gammal bil med En katalysator som går på NATURGAS borde man få betalt för att köra !  Likaså borde man få skatte lättnader om man cyklade till jobbet.

Detta är möjligt därför att man tillåter klassamhället, där folk kan jobba sig upp från gatan och deras tid blir mer och mer värd för den kunskap de bygger.

Serena, Running up that hill 

Monday, August 13

Ja till Europa !

Kan inte hålla mig idag !

Lyssna: 10.000 tyska bögar

Trada i Panama del 2

 Påstår INTE att man skall öppna ett trading konto där med ett bank konto och kopplat VISA kort.... Även om det teoretiskt skulle fungera..

Detta pga att, jag har fått några frågor ang. Panama och trading, nej jag har inte ett resebolag och nej, jag är inte utsänd av staten i Panama för att dra folk dit.. 

The be good tanyas, house of the rising sun !

Det är för billigt att låna !

– Vi har rotavdrag, ränteavdrag och kan skjuta upp beskattning. Alla initiativ ligger till att låna och konsumera, säger Länsförsäkringar Banks vd, Rikard Josefson, till SvD Näringsliv.

HO HO HA HA !

----------

Man behöver inte dyka in i politiken , vi använder matten som vi lärt oss i grundskolan: addition subtraktion och division:

subvention stoppas om 30% ger 1/0,07 = 1,42 ger 42% ökning av din ränta
säg en ränta om 4% x 1,42 => blir då 5,68 %  !

1000000 x 1,68 % = 16800 per år -> 1400 per månad

ett lån på 4milj, blir således  4 x 1400 = 5600 ! dyrare per månad och då är inte en framtida ränte uppgång inräknad ! ! !

Tjohoooo , ränteavdraget MÅSTE leva kvar för att inte knäcka hushållen.....

-Ställ er även frågan varför en kostnad skall subventioneras av staten ? Vem vinner på detta, billiga bolån tordes ju ge ökad marginal för bankerna att ta ut ett högre påslag mellan upplåning - utlåning. 
JAHAA banken vann på detta, det var intressant....

Sunt förnuft:

varför skall man få "bidrag" för att låna, när man får betala skatt för det man sparar pengar "räntevinster"

slösa ger då att man tjänar 30% på att skuldsätta sig...
spara ger då att man förlorar 30% på att spara och bygga kapital...

KOM IGEN ! 

Trada i Panama


Panama har mycket att erbjuda för alla som funderar att flytta från sina kalla vintrar och dyra levnadskostnader till ett varmare och billigare land. Mer än bara varmt väder och låga priser, här finns flera goda skäl att flytta/ gå i pension i Panama:

1. Panama har en av de lägsta levnadskostnaderna i världen

The Economist publicerade en rapport 2012 att jämföra levnadskostnaderna för städer runt om i världen. Panama kom ut i Top 10 för sin låga levnadskostnader i världen.

2. Den amerikanska dollarn är valutan i Panama

Ända sedan Panama blev ett land i 1903 lät USA: s regering Panama att bli den första främmande land för att anpassa sin valuta till den amerikanska dollarn.

3. Panama har det bästa pensionärs förmånsprogram i världen

Alla över 18 år kan gå i pension i Panama med hjälp av dess unika "Pensionado" Visa program som endast kräver bevis på att du tar emot en livränta minimum eller pension om $ 1.000 USD (plus en extra $ 250 för varje anhörig). Livränta eller pension kan komma från en regering, ett företag, ett förvaltningsbolag, en bank eller annan finansiell institution. När visat beviljas som "pensionär" får man ett ID som kan användas för att få rabatter på restauranger (25%), inhemska flygbiljetter (25%), tandvård och synundersökningar och behandlingar (15%), buss, tåg och båt priser (30%), receptbelagda läkemedel (10%), hotellrum måndag - torsdag (50%), och alla typer av underhållning inklusive biografer, konserter och spelar (50%).

4. Panama är säkert

Panama har den lägsta brottsligheten i hela Centralamerika och en av de lägsta i hela Latinamerika. Panama är fri från orkaner och har få men små jordbävningar. Många av de bästa amerikanska internationella företag har satt upp regionala huvudkontor i Panama, eftersom det är det säkraste landet för sina anställda.

Till skillnad från Mexico och de flesta av Centralamerika är Panamas kranvatten rent och säkert att dricka.

5. Panama erbjuder många olika sevärdheter

Medan Panama är ett litet land runt storlek South Carolina och bara lite över 3 miljoner människor, erbjuder ett brett utbud av attraktioner som tropiska regnskogar, dalar, berg, stränder vid Atlanten och Stilla havet, mer än 1000 öar, sju infödda stammar, exotiska resorts, livliga huvudstaden med nattklubbar och internationella restauranger mat, världsklass golf, sportfiske, dykning, surfing, historiska spanska platser och det tekniska underverk Panamakanalen.

6. Panama har en bra infrastruktur

Panama internationella flygplats är ett nav till över 30 destinationer i västra halvklotet och Europa. Panamakanalen ger kryssningsfartyg och containrar gods från alla delar av världen som erbjuder internationella varor till salu i Panama moderna gallerior och butiker. De viktigaste vägarna är asfalterade och korsning mellan de två haven i det inre ända in Costa Rica. Den amerikanska drev Panamakanalen i över 85 år och byggde en stad stat inom Canal Zone som nu ägs av Panama erbjuder moderna gator och stabilt byggda bostäder och kontor. Panama City är ett år från att slutföra sin nya tunnelbana som kommer att gå över från den internationella flygplatsen genom staden till busstationen och den inhemska flygplatsen.

Moderna, luftkonditionerade Volvo bussar kan ta dig från en del av Panama City till en annan för endast $ 0,25. Panama City taxi kan resa över hela staden för mindre än $ 8.

Du kan hyra en bil och resa från Panama City till Costa Rica på en modern fyrfilig motorväg.

7. Panama har Låga Inkomstskatter

Panama inkomstskatter är lägre än de flesta länder i västra halvklotet och Europa. Utländska kapitalinkomster är skattefri i Panama (betyder inkomster från andra platser än Panama). Lokala panamanska Företag betalar en 25% bolagsskattesats samtidigt som de vanliga avdragen tillgängliga i andra länder. Personer som arbetar i Panama och tjänar mindre än US $ 11.000 betalar ingen inkomstskatt, de gör $ 11.000 upp till 50.000 $ betalar endast en 15% skattesats, medan de gör $ 50.000 eller mer  betalar en 25% skattesats.

8. Panama har en stark ekonomi

Panama ekonomi är stark och inte drabbas under den globala ekonomiska krisen. Den panamanska ekonomin har haft stark ekonomisk tillväxt de senaste åren, med BNP expanderar i genomsnitt cirka 8 procent under de senaste fem åren. Arbetslösheten i Panama sjönk till 4,5% i augusti 2011, en historiskt låg nivå.

9. Panama erbjuder ett stort Business Environment

Den berömda Low Skatteverket webbplats deklarerade nyligen att Panama City har högsta internationella standard i fråga om att företag och kommunikationsinfrastruktur. Panama har den snabbaste kommersiella tillståndssystemet i hela Latinamerika, som kan göras och betalas för online inom 30 minuter. President Martinelli är en affärsman som har skapat företagsvänlig lagstiftning som uppmuntrar utländska investeringar.

10. Panama är nära till Kanada och USA

Bara en 3 till 5 timmars flyg från de flesta amerikanska städer landar du i Panama City. Det finns non-stop flyg från Atlanta, Chicago, Dallas, Houston, Los Angeles, Miami, Newark, New York, Orlando, och Washington, DC Det finns även en non-stop flyg från Toronto också. KLM och Iberia flygbolag har non-stop flyg från Madrid och Amsterdam.

11. Panama Erbjuder Hälsa till halva kostnaden

Medicinsk turism blir en stor industri i Panama, eftersom medicinsk behandling och större operationer kostnader ½ av vad de kostar i USA Många av de Panama läkare och tandläkare utbildades i USA och talar engelska.

Panama City har 4 moderna privata sjukhus med avancerad högteknologisk utrustning och är förknippade med ledande amerikanska medicinska centra som Johns Hopkins Medical Center (nominellt # 1 i USA) och Cleveland Clinic (nominellt # 4 i USA).

12. Panama Shopping är det bästa i Latinamerika

Panama City erbjuder de mest moderna och expansiva köpcenter i hela Latinamerika. Albrook Mall intill den stora bussterminalen och en hektisk inhemska flygplatsen, Metro Mall nära den internationella flygplatsen är den största i Latinamerika, Multiplaza i swank Punta Pacifica grannskap och Multicentro på Balboa Ave. Varje erbjudande stora, moderna faciliteter med världsberömda varumärken.

Bortsett från gallerior, Panama erbjuder gata butiker har ett brett sortiment av kläder, skor, hattar, apparater och elektronik till mycket låga priser.

13. High Speed ​​Internet

Panama erbjuder hög service snabba internet till låga priser. Telefonitjänster är också billigt.

14. Internationellt kök

För ett latinamerikanskt land, har Panama haft USA: s inflytande sedan den skapades 1903 tills USA övergav sina många militärbaser och vände över kontrollen till Panamakanalen i slutet av 1999. Det finns en massa amerikanska franchise-restauranger tillsammans med kinesiska, brasilianska, japanska, mexikanska, libanesiska, italienska, franska, brittiska, irländska, Argentina, Venezuela, Colombia, och även ungerska restauranger i Panama City.

För de hungriga amerikaner, det finns gott om McDonalds, Burger King, Wendy 's, KFC, Domino' s Pizza, Pizza Hut, Bennigan s, Dunkin Donuts, Taco Bell, Subway, TGIF, och även Hooters.

15. Bekväm Panama Banking

Panama har moderna banker med närmare 100 olika banker från många nationer som har filialer här. Internetbanker, större kreditkort, många bankomater service den globala PLUS-systemet och den latinamerikanska CLAVE system. Alla banker har öppet alla dagar utom söndag.

17. Olika Residences att köpa eller hyra

Panama erbjuder öar, stränder, regnskogar, dalar, berg och städer att leva i. Fastighetspriser är lägre än Kanada, Europa, och de flesta av de amerikanska utlänningar (utlänningar) som lever i Panama har deras gynnade områden och kvarter gör det lättare för nya expats att köpa eller hyra hus och lägenheter nära andra expats. Varje större expat samfundet har sociala klubbar och aktiviteter bara för utlandsstationerade.

18. Utländska investeringar är säkert i Panama

Panama uppmuntrar utlänningar att investera genom att ha lagar som garanterar deras rättigheter och frihet till egna fastigheter.

Artikel 44 i konstitutionen Panama sägs att privat ägande av fastigheter tillsammans med privata investeringar skyddas. Civil Code of Panama stater som Panama lagar tillämpas lika på medborgare och utlänningar. Panama har även en utrikesminister lag Investor Protection mycket specifikt om att utlänningar har samma rättigheter som sina medborgare när det gäller investeringar tillsammans med avyttring av sina vinster inom handel, industri, import och export. (Lag 54 1998).

19. Panama, vänligt sinnade nationer får Visa

I maj 2012 utfärdade president Martinelli ett dekret som ger permanent uppehållstillstånd för medborgare i 22 "vänliga" länder som tillsammans med arbetstillstånd. Förenade kungariket förväntas läggas till denna lista senare i år. Panama Migrationsverket tillsammans med Ministry of Labor kommer att skapa regler och förordningar för tillämpningen processen och avgifter som skall tas ut senare i år för att inleda detta dekret. Är dock ett sätt att dra nytta av detta dekret för att starta eller köpa ett befintligt Panama företag. De 22 länder ingår Kanada, USA och många europeiska länder.

20. USA - Panama Free Trade Treaty

Från och med oktober 2012 USA - Panama frihandelsavtalet träder i kraft

Oavsett om utlänningar tänker lämna sina hemländer för att de har blivit för dyra eller håller på att över beskattas eller helt enkelt vill flytta till ett vänligt land med  varmt väder har Panama mycket att erbjuda.

Ta kontakt med en Panama advokatbyrå för frågor om invandring visum, lagar fastigheter och investeringar.

Saturday, August 11

Kämpa för kapitalismenMarknaden är platsen där DINA viktiga beslut tas. 

Marknaden består av massa människor som du och jag. 
Marknaden möjliggör individuella köp/ sälj/ behåll beslut flera gånger dagligen.
På marknaden är du fri att ta DINA beslut vart du än kommer ifrån, tror på eller undviker.

Marknaden kan vara det lokala torget eller på webben eller i ett handelshus eller någons garage.

Politiker vill göra sken av att de agerar i DITT intresse, men vad har vi egentligen i Sverige? 

-Statliga verk som egentligen mer finns till för att knuffa någon åt sidan utan att sparka och för att sätta svågern på en post.

-Offentliga sektorn som är ofantligt stor och utan konkurrens, fungera den klartänkt som en hora på crack.


-Nej låt oss bara öppna gränserna och välkomna alla hit som bevisligen kan jobba och försörja sig själv, det hade ökat konkurrens och skatteintäkter och gett Sverige lite puls och liv ! 

Låt Sverige bli ett land för ALLA Människor I tiden ! 

Lyssna: Tullen, Helsingborg

Tillväxtverket

"Utmärkt att 21-årige Jansson och hans vänner ska coacha gamla slitna uteliggare i hur man klarar sig på gatan! Vi vet att coachningen blir bra, eftersom hälften av de intiggda pengarna går till Persondesign."

"Hårda tag måste tas för att få bort “frifräsare” som tigger utanför systemet. Det ska inte finnas något pirattiggande i ett modernt land. Hur ska duktiga entreprenörer som Per Jansson annars få betalt?"

läs hela artikeln på badland hyenasKommentarer:

-Crowdfunding låter ju också som ett mycket intressant alternativ till skatt. Gamla moster Agda, som behöver en ny höftled, eller en hjärttransplantation, kan själva samla ihop kostnaden genom crowdfunding. Och likadant kan de som nödvändigtvis vill ha en väg på landsbygden plogad vintertid själva samla ihop till kostnaden genom crowdfunding.


-Tiggarbranschen har länge varit eftersatt i Sverige, mycket på grund av det socialistiska arvet.
Fördomar har tidigare satt stopp för en sund utveckling av branschen, men borde ha potential att växa betydligt. Om Tillväxtverket nu tänker dra ner på insatserna i krognäringen kan i stället resurser gå till att främja och utveckla tiggerinäringen som har framtiden för sig.
Med rätt stöd kan det bli Sveriges nästa stora exportbransch.

-Det hela är en del av det välkända trickle down-fenomenet: Den politiska överklassen tigger om röster. Den ekonomiska överklassen tigger om bailouts. Medelklassen tigger pengar. Underklassen tigger stryk. Hade det inte varit för ett tryckfel så hade det dessutom stått i Bibeln att “kvinnan tigge i församlingen”.

-Dragspel borde egentligen klassas som sanitär olägenhet – men det är populärt i Dalarna och Centern har förhållandevis många väljare där så vi får nog dras med både gnisslande dalmasar och dito rumäner i ytterligare några år…

- Finn minst 5 fel ! 

Vår (Hor)Kung till Karl  -Underbar ! 
Friday, August 10

Fredags pottpurriVOLTAIRE

”To learn who rules over you, simply learn who you are not allowed to criticise.”


GOETHE

”None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free.”


-Fundera på varför högutdelande, direktavkastande aktier haussas i pressen? därför att räntan är låg, varför är den låg, därför att politiker "räddar" ekonomin. -> vilket i själva verket skapar en ny bubbla ! HERUEKA! 

Med kunskap tradar vi Heuristiskt !  

Reka - Priskonfirmation - AGERA !

Pixie Lott  - To late to apologizeNew Patent - Cleantech !


Reducing lead accumulators. Please use the google translate button.
System har målet att reducera bly-ackumulatorer som används i batteri backuper och UPS system för samhällskritiska funktioner. I dagsläget står runt om i världen mängder med bly syra batterier standby för att användas då elnätet går ner. Dessa batterier är miljöfarliga och kräver översyn och behöver bytas ut vart 8-10år för att säkerställa systemets funktion.

Design kommer att eliminera dessa batterier och skapa ett stabilare system.

Design kommer även att kunna ge energi till taktiska och vilande system i terräng och hav för forskning och försvarsmakt, för att vid behov vakna och utföra sin uppgift.

Design kommer att kunna användas som backup för telekom och bas stationer för att säkerställa drift under svåra förhållanden.

Kontakta mig för mer information om patentet.

Thursday, August 9

Inlärningens spiral -Skugga någon som kan !


Att trada är att vara 100% sann mot sig själv, ljuga går inte, trimma kanter går inte. Ljuger du förlorar du ! Detta är en sann resa där du lär dig att vara uppriktig mot dig själv - något man har nytta av i hela livet.

Analysera varje traders kunskaper, statistik och risk. Detta är ett försök att hitta bevis för trender och förbättring för varje individ. Titta också på resultatdata för olika system, flera fallstudier för bevis på grupp variationer och trender kan ge uppslag till förbättring.

Jämför specifikt och detaljstyrt system ,  med ett mer heuristiskt system.

Dessa analyser har hjälpt mig att erbjuda skräddarsydda individuella förslag och hitta intressanta tillämpningar av data.

Slutsats från trading:

Vikten av att bemästra dina verktyg som plattform och nyheter.

Utmaningen att skriva tydliga regler, kan andra traders förstå och tillämpa exakt?

Vikten av att använda statistik för att analysera prestanda över stora datamängder.

Mänskligt minne och intuition baserad på låg erfarenhet är helt enkelt för fulla av felkällor för objektiva bedömningar.

Handeln under dagen tar mycket energi, men övning kan förbättra din förmåga, rörelse, frukt och vatten gör din hjärna alert.

Hur du tar professionellt tar en förlust genom att se och minimera den!

Respekt Risk mutiplern ! Både stop loss och målet. Ta pengarna !

Med hjälp av en formell men kort trading logg och noteringar, för att fokusera dina handlingar och förbättra ditt personliga ansvar. Håll den adaptiv.

Kolb upplevelsebaserat lärande cykeln för att påskynda individuellt lärande.

Modet att sätta dina kunskaper i arbete i marknaden, KÖR fullt ut !


------

Kolb säger att helst (och slutledning inte alltid) denna process är en lärande cykel eller spiral där elevens "berör alla baser", dvs., En cykel att uppleva, reflektera, tänka och agera. Omedelbara eller konkret erfarenheter leder till iakttagelser och reflektioner. Dessa reflektioner sedan assimilerade (absorberas och översatt) till abstrakta koncept med åtgärder, som personen aktivt kan testa och experimentera med, vilket i sin tur möjliggöra skapandet av nya upplevelser.

Kolb modell fungerar därför på två nivåer - en fyra stegs cykel:

Konkret Erfarenhet - (CE)
Reflekterande observation - (RO)
Abstract konceptualisering - (AC)
Aktiv Experiment - (AE)
och en fyra-typ definition av inlärningsstilar, (var och en representerar en kombination av två föredragna stilar, ungefär som en två-för-två matris av de fyra-stegs cykel stilar, som visas nedan), för vilken Kolb använt termer:

Divergerande (CE / RO)
Assimilera (AC / RO)
Konvergerande (AC / AE)
Tillmötesgående (CE / AE)


------------------

Detta gör dig Stoooooor !

Fiona Apple, Shadowboxer
 
Trading Strategies 5 stars, based on 165000 reviews
VonAnka.se
2816 Historic Decatur Rd San Diego, CA 92106