Persistence

Do it.

Navigate

Find your route and stick to it.

Zoom Out

Gain perspective by zooming out.

Thursday, February 28

Price Alert SP500.ISX 1513.78

Price Alert!

Instrument: SP500.ISX
US SPX500
Instrument Type: CFDIndices
Condition: Bid price of SP500.ISX <= 1514
Actual: 1513.78
Time/Date: Thu, 28 Feb 2013 20:59:58 GMT

This email may contain confidential and/or privileged information.
If you are not the intended recipient (or have received this email
by mistake), please notify the sender immediately and destroy this
email. Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the
material in this email is strictly prohibited.

Email transmission security and error-free status cannot be guaranteed
as information could be intercepted, corrupted, destroyed, delayed,
incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept
liability for any errors or omissions in the contents of this message
which may arise as a result of email transmission.

9 råd för lyckad daytrading av aktier


vonanka hjälper dig som är eller vill syssla med daytrading av aktier att bli mer framgångsrik som daytrader.


1- Hantera dina förluster
Var inte envis. Psykologiskt blir det bara svårare att gå ur efterhand som förlusterna växer. AGERA.

2- Undvik rapport perioder för bolag.
Om det blir bra rapporter går det alltid att haka på i den följande uppgången. REKA.

3- Gå aldrig emot trenden
Att vara contrarian är svårt. Välj i första hand aktier i sektorer som för tillfället är inne i en positiv trend. Så som: skog, läkemedel, banker, telekom, verkstad.

4- Daytrading av aktier, aktier utvecklas inom sin trend, den är mjuk och anpassningsbar, att räkna sig fram till ett pris är svårt. Aktiens acceleration är viktigare än absoluta kurser. Har du en strategi att jobba med utbrottshandel, köp efter trendkanalens tak, och lägg gärna stopploss strax under kanalens golv. Avvakta genombrott/trendbrott. PRISKONFIRMATION.

5- Alla aktier är köpvärda någon gång
Det är timingen som är avgörande. Jaga en jämn handel, inte max min värden.

6- Bestäm dig för en tidsperiod vid daytrading av aktier, diagrammets -chart, period som passar dig, en dag, vecka eller 60 minuters diagram.

7- Vid daytrading av aktier håll koll på hur handeln avslutas i USA och Asien varje morgon och hur Europabörserna öppnar. Ger ofta bra vägledning.

8- Titta de första 25 minuterna Vid börsöppning på morgonen, var försiktig och avvakta den inledande handeln. Rycks inte med, trada din plan, på dina villkor !

9- REKA - PRISKONFIRMATION - AGERA !
Det du gör är en mimik av det du tränat, din plan och strategi i aktiehandel ger dig fina vinster ! Daytrading av aktier, är kul och omvälvande.


---------------
vonanka hjälper dig som vill eller redan handlar med aktier intensivt sk. daytrading av aktier, att bli mer framgångsrik på börsen.
----
VonAnka
Trading strategies for the Swedish market, Indices, commodities. Daytrading med teknisk analys
- ---- --

Price Alert CAST:xome 97.5

Price Alert!

Instrument: CAST:xome
Castellum AB
Instrument Type: CFD
Condition: Bid price of CAST:xome <= 97.5
Actual: 97.5
Time/Date: Thu, 28 Feb 2013 16:07:00 GMT

This email may contain confidential and/or privileged information.
If you are not the intended recipient (or have received this email
by mistake), please notify the sender immediately and destroy this
email. Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the
material in this email is strictly prohibited.

Email transmission security and error-free status cannot be guaranteed
as information could be intercepted, corrupted, destroyed, delayed,
incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept
liability for any errors or omissions in the contents of this message
which may arise as a result of email transmission.

Price Alert FABG:xome 71.55

Price Alert!

Instrument: FABG:xome
Fabege AB
Instrument Type: CFD
Condition: Bid price of FABG:xome <= 71.55
Actual: 71.55
Time/Date: Thu, 28 Feb 2013 15:58:50 GMT

This email may contain confidential and/or privileged information.
If you are not the intended recipient (or have received this email
by mistake), please notify the sender immediately and destroy this
email. Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the
material in this email is strictly prohibited.

Email transmission security and error-free status cannot be guaranteed
as information could be intercepted, corrupted, destroyed, delayed,
incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept
liability for any errors or omissions in the contents of this message
which may arise as a result of email transmission.

Price Alert HEXAb:xome 184.1

Price Alert!

Instrument: HEXAb:xome
Hexagon AB Ser. B
Instrument Type: CFD
Condition: Bid price of HEXAb:xome >= 184.1
Actual: 184.1
Time/Date: Thu, 28 Feb 2013 14:52:11 GMT

This email may contain confidential and/or privileged information.
If you are not the intended recipient (or have received this email
by mistake), please notify the sender immediately and destroy this
email. Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the
material in this email is strictly prohibited.

Email transmission security and error-free status cannot be guaranteed
as information could be intercepted, corrupted, destroyed, delayed,
incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept
liability for any errors or omissions in the contents of this message
which may arise as a result of email transmission.

Price Alert HMb:xome 231.4

Price Alert!

Instrument: HMb:xome
Hennes & Mauritz B.
Instrument Type: CFD
Condition: Bid price of HMb:xome >= 231.4
Actual: 231.4
Time/Date: Thu, 28 Feb 2013 14:52:06 GMT

This email may contain confidential and/or privileged information.
If you are not the intended recipient (or have received this email
by mistake), please notify the sender immediately and destroy this
email. Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the
material in this email is strictly prohibited.

Email transmission security and error-free status cannot be guaranteed
as information could be intercepted, corrupted, destroyed, delayed,
incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept
liability for any errors or omissions in the contents of this message
which may arise as a result of email transmission.

Price Alert SWE30.ISX 1197.12

Price Alert!

Instrument: SWE30.ISX
Sweden 30
Instrument Type: CFDIndices
Condition: Bid price of SWE30.ISX >= 1197
Actual: 1197.12
Time/Date: Thu, 28 Feb 2013 14:48:29 GMT

This email may contain confidential and/or privileged information.
If you are not the intended recipient (or have received this email
by mistake), please notify the sender immediately and destroy this
email. Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the
material in this email is strictly prohibited.

Email transmission security and error-free status cannot be guaranteed
as information could be intercepted, corrupted, destroyed, delayed,
incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept
liability for any errors or omissions in the contents of this message
which may arise as a result of email transmission.

Price Alert HEXAb:xome 182.4

Price Alert!

Instrument: HEXAb:xome
Hexagon AB Ser. B
Instrument Type: CFD
Condition: Bid price of HEXAb:xome <= 182.5
Actual: 182.4
Time/Date: Thu, 28 Feb 2013 14:17:11 GMT

This email may contain confidential and/or privileged information.
If you are not the intended recipient (or have received this email
by mistake), please notify the sender immediately and destroy this
email. Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the
material in this email is strictly prohibited.

Email transmission security and error-free status cannot be guaranteed
as information could be intercepted, corrupted, destroyed, delayed,
incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept
liability for any errors or omissions in the contents of this message
which may arise as a result of email transmission.

omxs30 flag

watching the movement in omxs30----
VonAnka
Trading strategies for the Swedish market, Indices, commodities. Daytrading med teknisk analys
- ---- --

Price Alert CORNcont 693.37

Price Alert!

Instrument: CORNcont
Corn, continuous
Instrument Type: CFDFutures
Condition: Bid price of CORNcont <= 693.5
Actual: 693.37
Time/Date: Thu, 28 Feb 2013 13:48:53 GMT

This email may contain confidential and/or privileged information.
If you are not the intended recipient (or have received this email
by mistake), please notify the sender immediately and destroy this
email. Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the
material in this email is strictly prohibited.

Email transmission security and error-free status cannot be guaranteed
as information could be intercepted, corrupted, destroyed, delayed,
incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept
liability for any errors or omissions in the contents of this message
which may arise as a result of email transmission.

COFFEE TANK

Coffee giving it up, come to papa ! Speculators net short Open interest up

----
VonAnka
Trading strategies for the Swedish market, Indices, commodities. Daytrading med teknisk analys
- ---- --

Price Alert COFFEENYcont 142.27

Price Alert!

Instrument: COFFEENYcont
NY Coffee, continuous
Instrument Type: CFDFutures
Condition: Bid price of COFFEENYcont <= 142.3
Actual: 142.27
Time/Date: Thu, 28 Feb 2013 13:37:17 GMT

This email may contain confidential and/or privileged information.
If you are not the intended recipient (or have received this email
by mistake), please notify the sender immediately and destroy this
email. Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the
material in this email is strictly prohibited.

Email transmission security and error-free status cannot be guaranteed
as information could be intercepted, corrupted, destroyed, delayed,
incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept
liability for any errors or omissions in the contents of this message
which may arise as a result of email transmission.

Price Alert EMISSIONScont 4.41

Price Alert!

Instrument: EMISSIONScont
Emissions continuous
Instrument Type: CFDFutures
Condition: Bid price of EMISSIONScont >= 4.41
Actual: 4.41
Time/Date: Thu, 28 Feb 2013 11:44:25 GMT

This email may contain confidential and/or privileged information.
If you are not the intended recipient (or have received this email
by mistake), please notify the sender immediately and destroy this
email. Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the
material in this email is strictly prohibited.

Email transmission security and error-free status cannot be guaranteed
as information could be intercepted, corrupted, destroyed, delayed,
incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept
liability for any errors or omissions in the contents of this message
which may arise as a result of email transmission.

Price Alert FABG:xome 71.9

Price Alert!

Instrument: FABG:xome
Fabege AB
Instrument Type: CFD
Condition: Bid price of FABG:xome >= 71.9
Actual: 71.9
Time/Date: Thu, 28 Feb 2013 11:23:39 GMT

This email may contain confidential and/or privileged information.
If you are not the intended recipient (or have received this email
by mistake), please notify the sender immediately and destroy this
email. Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the
material in this email is strictly prohibited.

Email transmission security and error-free status cannot be guaranteed
as information could be intercepted, corrupted, destroyed, delayed,
incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept
liability for any errors or omissions in the contents of this message
which may arise as a result of email transmission.

Movers @ GMT 8:54 9:23 00:29

symbol t0.1 t0.2 Δ comp
ATCOa:xome 186,6 187 0,21% 1,47%
ASSAb:xome 255 255,5 0,20% 0,91%
AXFO:xome 271,4 271,9 0,18% -0,62%

ERICb:xome 79,2 78,5 -0,88% -0,19%
RATOb:xome 66,25 65,7 -0,83% 0,92%
NCC_B:xome 168,3 167 -0,77% 1,46%----
VonAnka
Trading strategies for the Swedish market, Indices, commodities. Daytrading med teknisk analys
- ---- --

Movers @ GMT 8:36 8:54 00:18

symbol t0.1 t0.2 Δ comp
SCAb:xome 156,8 157,7 0,57% 0,70%
SAND:xome 104,2 104,6 0,38% 0,10%
LUND_B:xome 267,6 268,4 0,30% 1,36%

SKFb:xome 158,9 158,4 -0,31% 0,83%
NOKI_SEK:xome 23,85 23,79 -0,25% 1,06%
HOLMb:xome 199,6 199,1 -0,25% 1,89%
----
VonAnka
Trading strategies for the Swedish market, Indices, commodities. Daytrading med teknisk analys
- ---- --

Movers @ GMT 8:05 8:36 00:31

symbol t0.1 t0.2 Δ comp
SECUb:xome 60,1 60,5 0,67% 2,28%
ELUXb:xome 164,4 165,4 0,61% 1,53%
SWMA:xome 211,8 212,9 0,52% -0,09%

NOKI_SEK:xome 24,27 23,85 -1,73% 1,32%
BOL:xome 111,9 110,6 -1,16% 0,82%
SSAB_A:xome 51,1 50,6 -0,98% 0,30%----
VonAnka
Trading strategies for the Swedish market, Indices, commodities. Daytrading med teknisk analys
- ---- --

AXFO:xome buy on pullback

Se chart. AXFO:xome setting up for a trade, first target previous high.----
VonAnka
Trading strategies for the Swedish market, Indices, commodities. Daytrading med teknisk analys
- ---- --

Price Alert HOLMb:xome 199.7

Price Alert!

Instrument: HOLMb:xome
Holmen AB B
Instrument Type: CFD
Condition: Bid price of HOLMb:xome >= 199.62
Actual: 199.7
Time/Date: Thu, 28 Feb 2013 08:12:07 GMT

This email may contain confidential and/or privileged information.
If you are not the intended recipient (or have received this email
by mistake), please notify the sender immediately and destroy this
email. Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the
material in this email is strictly prohibited.

Email transmission security and error-free status cannot be guaranteed
as information could be intercepted, corrupted, destroyed, delayed,
incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept
liability for any errors or omissions in the contents of this message
which may arise as a result of email transmission.

Movers @ GMT 6:15 8:05 01:50

symbol t0.1 t0.2 Δ comp
AXFO:xome 269,1 273 1,45% -0,22%
STEr:xome 42,94 43,46 1,21% 4,90%
NCC_B:xome 167,3 168,5 0,72% 2,37%

HOLMb:xome 199,9 199,1 -0,40% 1,89%
FABG:xome 71,7 71,45 -0,35% 0,00%
EKTA_B:xome 97,6 97,4 -0,20% 0,67%----
VonAnka
Trading strategies for the Swedish market, Indices, commodities. Daytrading med teknisk analys
- ---- --

Movers @ GMT 15:35 6:15 14:39

symbol t0.1 t0.2 Δ comp
FABG:xome 71,3 71,7 0,56% 0,35%
ORI_SDB:xome 221,2 222,3 0,50% -0,45%
HUFV_A:xome 88,8 89,1 0,34% 0,17%

EKTA_B:xome 97,65 97,6 -0,05% 0,88%
AXFO:xome 268,8 269,1 0,11% -1,64%
ASSAb:xome 253,7 254,1 0,16% 0,36%----
VonAnka
Trading strategies for the Swedish market, Indices, commodities. Daytrading med teknisk analys
- ---- --

INDEX Movers @ GMT 12:15 7:47 19:31

symbol t0.1 t0.2 Δ
OMXH25.I 0,00 0,00 #DIV/0!
NI225.I 11257,6 11497,2 2,13%
HSI.I 22524,0 22983,0 2,04%
STOXX50E.I 2589,26 2623,76 1,33%

VXc1 16,40 15,35 -6,40%
ZBc1 14531,0 14327,0 -1,40%
USDINDEXMAR13 81,71 81,61 -0,13%----
VonAnka
Trading strategies for the Swedish market, Indices, commodities. Daytrading med teknisk analys
- ---- --

Commodities @GMT 14:51 7:47 16:55

symbol t0.1 t0.2 Δ
COPPERUScont 355,37 358,82 0,97%
SUGARNYcont 17,86 17,91 0,28%
SILVERcont 2908,20 2911,70 0,12%

CORNcont 708,62 694,12 -2,05%
NATGASUScont 3,49 3,43 -1,69%
SOYBEANScont 1459,62 1436,12 -1,61%----
VonAnka
Trading strategies for the Swedish market, Indices, commodities. Daytrading med teknisk analys
- ---- --

Wednesday, February 27

Price Alert KINV_B:xome 148.3

Price Alert!

Instrument: KINV_B:xome
Kinnevik, Investment AB Ser. B
Instrument Type: CFD
Condition: Bid price of KINV_B:xome >= 148.3
Actual: 148.3
Time/Date: Wed, 27 Feb 2013 16:17:27 GMT

This email may contain confidential and/or privileged information.
If you are not the intended recipient (or have received this email
by mistake), please notify the sender immediately and destroy this
email. Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the
material in this email is strictly prohibited.

Email transmission security and error-free status cannot be guaranteed
as information could be intercepted, corrupted, destroyed, delayed,
incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept
liability for any errors or omissions in the contents of this message
which may arise as a result of email transmission.

Price Alert AZN:xome 291.2

Price Alert!

Instrument: AZN:xome
AstraZeneca Plc
Instrument Type: CFD
Condition: Bid price of AZN:xome >= 291.2
Actual: 291.2
Time/Date: Wed, 27 Feb 2013 15:22:28 GMT

This email may contain confidential and/or privileged information.
If you are not the intended recipient (or have received this email
by mistake), please notify the sender immediately and destroy this
email. Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the
material in this email is strictly prohibited.

Email transmission security and error-free status cannot be guaranteed
as information could be intercepted, corrupted, destroyed, delayed,
incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept
liability for any errors or omissions in the contents of this message
which may arise as a result of email transmission.

Price Alert MIC_SDB:xome 517.5

Price Alert!

Instrument: MIC_SDB:xome
Millicom International Cellular SA
Instrument Type: CFD
Condition: Bid price of MIC_SDB:xome >= 517.1
Actual: 517.5
Time/Date: Wed, 27 Feb 2013 14:57:43 GMT

This email may contain confidential and/or privileged information.
If you are not the intended recipient (or have received this email
by mistake), please notify the sender immediately and destroy this
email. Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the
material in this email is strictly prohibited.

Email transmission security and error-free status cannot be guaranteed
as information could be intercepted, corrupted, destroyed, delayed,
incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept
liability for any errors or omissions in the contents of this message
which may arise as a result of email transmission.

NOKI_SEK:xome DivergensNOKI_SEK:xome Divergens
----
VonAnka
Trading strategies for the Swedish market, Indices, commodities. Daytrading med teknisk analys
- ---- --

SEBa:xome watch BO

SEBa:xome watch BO


SEBa:xome watch BO
----
VonAnka
Trading strategies for the Swedish market, Indices, commodities. Daytrading med teknisk analys
- ---- --

MIC_SDB:xome watch pullback

MIC_SDB:xome watch pullback----
VonAnka
Trading strategies for the Swedish market, Indices, commodities. Daytrading med teknisk analys
- ---- --

MTGb:xome watching


MTGb:xome


----
VonAnka
Trading strategies for the Swedish market, Indices, commodities. Daytrading med teknisk analys
- ---- --

Teknisk analys OMX Stockholm 30 (OMXS30)


teknisk analys av omxs30
OMXS30 grafTeknisk analys OMX Stockholm 30 (OMXS30). Teknisk aktieanalys där vi dyker ner i diagrammet och studerar dess uppbyggnad.


Teknisk aktieanalys OMXS30 grafen visar 15 minuters upplösning och vi studerar , styrka , volatilitet (ATR) och trendlinjer, candlesticks ger oss information  om vad som sker.


Dags att styra lite pengar till vårt konto !----
VonAnka
Trading strategies for the Swedish market, Indices, commodities. Daytrading med teknisk analys
- ---- --

Teknisk Analys OMXS30 i 1h , 60min grafenOMXS30Titta på börsens omsättning, blygsamma handelsvolymer på uppgångsdagarna jämfört med nedgångsdagarna.
Detta visar att köparna inte är hungriga.

Vi fortsätter att plocka in aktier när dessa går över viktiga motståndsnivåer.

Falska köpsignaler blir intressanta säljsignaler. Detta särskilt om de bekräftas av volym.

Den aktiva ligger redan kort från toppen, med siktet inställt på nästa stöd 1155


Se teknisk analys och kommentarer av OMXS30 rörande MACD och ATR respektive trendlinjer

----
VonAnka
Trading strategies for the Swedish market, Indices, commodities. Daytrading med teknisk analys
- ---- --

Teknisk analys OMXS30Exempel på teknisk analys för OMXS30


så här ritar man i grafen
OMXS30


Marknader rör sig i trender och att på ett tidigt stadium utnyttja dem till sin fördel.

Det är ett faktum att aktiekurserna ofta toppar och bottnar före den ekonomiska konjunkturen. De bästa tillfällena att analysera trendvändningar är enklast med teknisk analys. Men analysen kan ske i ett mer högupplöst format säg 1h graf.

Teknisk analys bygger på att marknaden aldrig står still.

Antingen stiger marknaden, rör sig sidledes eller faller. Med teknisk analys analyserar man tillgång och efterfrågan på värdepapper baserat på det som varit. Historiken av kursdata, handelsvolym av aktier, terminer, optioner, räntepapper och valutor.Teknisk analys går ut på att hitta mönster och trender genom att jämföra med den historiska utvecklingen. 

-Var möts köpare och säljare ?

Taktiken är : 
Reka - Priskonfirmation - Agera !


Introduktion till teknisk analys. Se våra online utbildningar. längst upp på sidan.


----
VonAnka
Trading strategies for the Swedish market, Indices, commodities. Daytrading med teknisk analys
- ---- --

Movers @ GMT 9:45 11:50 02:05

symbol t0.1 t0.2 Δ comp
ABB:xome 145,3 145,6 0,21% -0,21%
ORI_SDB:xome 221,9 222,5 0,27% -0,36%
SP500.I 1492,52 1495,02 0,17% 0,12%

ATCOa:xome 184,8 183,3 -0,81% -0,54%
SWED_A:xome 154 153,2 -0,52% -0,71%
LUPE:xome 146,5 145,8 -0,48% -1,35%----
VonAnka
Trading strategies for the Swedish market, Indices, commodities. Daytrading med teknisk analys
- ---- --

INDEX Movers @ GMT 9:52 11:50 01:57

symbol t0.1 t0.2 Δ
SPMIB.I 15463,5 15585,4 0,79%
STOXX50E.I 2565,30 2579,13 0,54%
IBEX35.I 7976,5 8017,5 0,51%


USDINDEXMAR13 81,82 81,70 -0,15%
DEN20.I 540,01 539,71 -0,06%
NOR25.I 434,52 434,34 -0,04%


----
VonAnka
Trading strategies for the Swedish market, Indices, commodities. Daytrading med teknisk analys
- ---- --

Commodities @GMT 9:52 11:50 01:57

symbol t0.1 t0.2 Δ
EMISSIONScont 4,11 4,19 1,95%
COFFEENYcont 142,97 144,12 0,80%
SUGARNYcont 17,77 17,84 0,39%

PLATINUMAPR13 1612,65 1607,35 -0,33%
GOLDcont 1607,35 1605,45 -0,12%
SILVERcont 2907,20 2904,20 -0,10%----
VonAnka
Trading strategies for the Swedish market, Indices, commodities. Daytrading med teknisk analys
- ---- --

Commodities @GMT 8:30 9:52 01:22

symbol t0.1 t0.2 Δ
CORNcont 702,37 703,87 0,21%
WHEATcont 706,87 707,87 0,14%
SOYBEANScont 1447,62 1449,62 0,14%


SILVERcont 2920,20 2907,20 -0,45%
PLATINUMAPR13 1619,25 1612,65 -0,41%
NATGASUScont 3,45 3,44 -0,26%


----
VonAnka
Daytrading med teknisk analys vonanka
Trading strategies for the Swedish market, Indices, commodities,
- ---- --

INDEX Movers @ GMT 8:30 9:40 01:10

symbol t0.1 t0.2 Δ
USDINDEXMAR13 81,79 81,84 0,06%
ZBc1 14521,0 14526,0 0,03%
VXc1 17,00 17,00 0,00%

SPMIB.I 15677,0 15519,1 -1,01%
DAX.I 7632,90 7583,90 -0,64%
IBEX35.I 8045,0 7993,5 -0,64%
SWE30.I 1188,55 1181,50 -0,59%----
VonAnka
Daytrading med teknisk analys vonanka
Trading strategies for the Swedish market, Indices, commodities,
-- - ---- --

Movers @ GMT 8:30 9:19 00:49

symbol t0.1 t0.2 Δ comp
AZN:xome 288,5 289,2 0,24% -0,38%
SKFb:xome 158,1 158,2 0,06% 0,70%
SWMA:xome 210,7 210,7 0,00% -1,13%

SSAB_A:xome 50,8 50,35 -0,89% -0,20%
ALIVsdb:xome 418 414,6 -0,81% -1,05%
LUMI_SDB:xome 29,83 29,59 -0,80% -1,47%---- - ---- --

Commodities @GMT 8:05 8:30 00:25

symbol t0.1 t0.2 Δ
COFFEENYcont 142,37 142,82 0,32%
OILUScont 92,86 92,95 0,10%
WHEATcont 706,62 706,87 0,04%

EMISSIONScont 4,13 4,12 -0,24%
SUGARNYcont 17,81 17,78 -0,17%
SILVERcont 2923,70 2920,20 -0,12%----
VonAnka
Daytrading med teknisk analys vonanka
Trading strategies for the Swedish market, Indices, commodities,
- ---- --

Movers @ GMT 8:05 8:30 00:25

symbol t0.1 t0.2 Δ
RATOb:xome 65,15 66 1,30%
HEXAb:xome 179,7 180,9 0,67%
NOKI_SEK:xome 23,21 23,35 0,60%

AXFO:xome 275,3 274,1 -0,44% 0,18%
BOL:xome 110,4 110 -0,36% 0,27%
FABG:xome 71,55 71,3 -0,35% -0,21%----
VonAnka
Daytrading med teknisk analys vonanka
Trading strategies for the Swedish market, Indices, commodities,
--- - ---- --

 
Trading Strategies 5 stars, based on 165000 reviews
VonAnka.se
2816 Historic Decatur Rd San Diego, CA 92106